Wereldkankerdag: open dag Het Behouden Huys in Haren

Haren

Het Behouden Huys in Haren houdt zaterdag 6 februari open huis.

Mensen die te maken hebben met kanker, naasten, verwijzers en andere belangstellenden kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in het psycho-oncologisch centrum.

Wereldkankerdag

De open dag vindt plaats in het kader van Wereldkankerdag. Ieder jaar op 4 februari wordt wereldwijd stilgestaan bij kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Instellingen vragen op deze dag extra aandacht voor de zorg en impact van kanker. Wereldkankerdag is een initiatief van het Instellingen Psycho Sociale Oncologie (IPSO).

Programma Het Behouden Huys

In Het Behouden Huys worden tijdens de open dag rondleidingen en presentaties gegeven, is een gesprekstafel en staat een workshop mindfulness geprogrammeerd. Psychologen, lichaamsgerichte therapeuten en ex-cliënten zijn aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarnaast worden werken - en het verhaal daarachter -  tentoongesteld van cliënten die Beeldende Therapie volgden bij Het Behouden Huys. Ook is er een optreden van koor Nova Zembla, een koor met mensen die allemaal met kanker te maken hebben. Meer informatie: www.behoudenhuys.nl

Auteur

Marc Jansen