Schrijfster uit Haren studeert af

HAREN

Mieny Bierling uit Haren is afgestudeerd aan Schrijversvakschool Groningen. Haar eindwerk proza is voorgelegd aan een examencommissie waarin specialisten uit de vakwereld zitting hebben.

Mieny Bierling sluit de vierjarige deeltijdopleiding af met het manuscript ‘Overstag’ en is in haar examenjaar begeleid door schrijfster Anja Sicking. De examencommissie bestond uit de schrijvers Gerard van Emmerik en Pauline Slot. Zij schreven een rapportage. Met diploma en rapportage kan Bierling op zoek naar een uitgever.


Auteur

Redacteur