Oproep voor brassbands voor nieuw muziekfestival

REGIO

Het Drentse dorp Vries krijgt een nieuw zomers muziekfestival: STRAATbrass. Een muzikale strijd voor brassbands uit het hele land. Het wordt een groot brassfeest met honderden muzikanten blazend en marcherend over de Brink van Vries.

STRAATbrass is uniek en nieuw in Nederland. Het is geënt op van Whit Friday (UK) en The Bugle Band Contest (UK). Begrippen in Engeland, de bakermat van de brassband. In Vries maken we een combinatie van die twee beroemde brassfestivals. Kortom: de straat op, spelen en marcheren. Bij STRAATbrass worden de klinkers uit de Brink geblazen! Een muzikale kluif, een bruisende strijd met andere orkesten en na afloop gezelligheid bij de braai. Zaterdag 30 juni 2018 wordt een feest van blazen, broezen, braaien.

Stichting STRAATbrass Vries

Onlangs werd bij café Onder de Linden de oprichtingsakte ondertekend van de ‘Stichting STRAATbrass Vries’. Na voorlezing van de akte door notaris Gerben Huizinga werd deze ondertekend door de nieuwe bestuursleden. Hoofddoel van de nieuwe stichting is het organiseren van een terugkerend muziekfestival in Vries. Het bestuur van de stichting bestaat uit, Johannes Looijenga, voorzitter, Jelmer Gietema, penningmeester, Elizabeth Vogelzang, secretaris en Sietse Hamersma, algemeen lid.

Oproep brassbands

Hoewel 30 juni 2018, de dag waarop het muziekfestival plaatsvindt, nog een flink eind weg is, zijn er op dit moment al zeven aanmeldingen van brassbands binnen. Er is nog ruimte voor brassbands die willen meedoen en zo hun seizoen op een plezierige wijze willen afsluiten. Geinteresseerd? Stuur een e-mail naar straatbrass@hotmail.com en u ontvangt alle informatie. Redacties kunnen voor vragen of aanvullende informatie bellen met het bestuur op 0623093600

Auteur

kvanderweide