Een ingezonden artikel | Th.J.D. Straatman

HAREN

De redactie ontving een ingezonden artikel van de heer Th.J.D. Straatman uit Haren. Het artikel van Straatman is een reactie op het artikel 'Vraag wat de mensen willen', van woensdag 3 januari jongstleden, waarin Tjeerd Folmer wordt geïnterviewd door verslaggever Kees Romijn. Straatman voelt zich getroffen door het artikel.

Reactie op "Vraag wat de mensen willen'

Tjeerd Folmer bracht in het interview dat hij gaf aan Kees Romijn een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Zoals dat de Stad, in tegenstelling tot Haren, bij gezichtsbepalende kwesties en grote projecten zoals het Forum, het volk erbij betrekt. Dat is een wat ongelukkig voorbeeld. Toen het volk geen parkeergarage op de Grote Markt bleek te willen moest er voor het Forum een list worden verzonnen. Er kwam een keus uit vijf maquettes in de Martinikerk. Heel slim is nooit de vraag gesteld of de Groningers überhaupt wel zo’n enorm groot gebouw wilden vlak naast de middeleeuwse monumentale Martinikerk. Later werd deze truc herhaald bij de plannen voor een regiotram. De Groningers mochten kiezen welke tram ze het mooiste vonden, maar of ze die tram wilden werd niet gevraagd. Het volk werd erbij betrokken, maar kreeg er niets over te zeggen. Nu zijn er dan eindelijk plannen voor een gebouw aan het Haderaplein. De eerste voorlichtingsavond verliep nogal chaotisch en ook de keuze die werd gemaakt uit de voorstellen van drie architectenbureaus wekte bevreemding. Aan het gebouw dat de deskundigen het mooiste, meest praktisch en wat betreft overlast van bevoorradende vrachtwagens meest gunstige vonden, werd niet de voorkeur gegeven omdat het een tikje duurder was dan de andere twee. Mag Harense kwaliteit dan niet een onsje meer zijn denk je dan. Zeker als je hoopt dat het gebouw daar langer zal staan dan het voormalige gemeentehuis. Tja en dan die ‘bestuurskracht’ van Haren waar gedeputeerde Brouns het steeds over heeft. Hoeveel bestuurskracht heeft een gemeente van 18.000 inwoners eigenlijk nodig? In aantal ambtenaren per inwoner wint Groningen in elk geval ruim. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat Groningen meer dan 14.000 inwoners met problemen kent (werkeloos, schuldsanering, drugs, psychiatrie ed.). Voor Haren zijn dat minder dan 500. Hoe bestuurskrachtig moet je daarvoor zijn? Dat Groningen de vuilnis in Haren ophaalt is overigens een kwestie van wederzijds voordeel. Haren heeft er geen zorgen over en Groningen verdient eraan. Als gemeente kun je immers best allerlei diensten uitbesteden door samen te werken met andere gemeenten. Inderdaad, veel inwoners van Haren werken in de stad. Ook maken velen gebruik van de voorzieningen aldaar. Gelukkig maar, want die hebben baat bij zoveel mogelijk gebruikers. Dit geldt overigens ook voor de inwoners van Eelde/Paterswolde, Bedum, Leek en Winsum. Moeten die dan ook door Groningen worden geannexeerd? Ik dacht het niet. En Haren bouwt inderdaad. Die nieuwbouw komt voort uit meer dan tien jaar geleden gemaakte regionale afspraken. De provincie eiste daarbij aanvankelijk dat Haren 3000 woningen zou bouwen maar zag later in dat dit onzinnig was. Via 1800 werden het er uiteindelijk 600. Ten slotte bestaat de indruk dat de stad meer nadenkt over lange termijnplannen, vooral op het gebied van verduurzaming. Bedoeld wordt vermoedelijk dat de stad meer lange termijnplannen heeft dan Haren. Dat kan ook haast niet anders, want de stad is immers elf maal zo groot. Op het gebied van verduurzaming en gerichtheid op natuur kan Haren de stad overigens nog wel wat leren.

Auteur

kvanderweide