Een ingezonden brief | Bewoners Molenweg

HAREN

De redactie van het Harener Weekblad ontving een ingezonden brief van de bewoners van de Molenweg uit Haren. Ze maken zich zorgen over de inrichting van het Raadhuisplein en vragen zich af of er straks een paar duizend m2 winkelruimte extra leeg staat in het centrum van Haren en dat Harener wederom de dupe wordt. 

College Haren kiest (weer) voor financiële risico’s

Het college van de gemeente Haren heeft in december gekozen voor Explorius Vastgoedontwikkeling BV voor de nieuwe bebouwing op het Raadhuisplein. De keuze voor deze onderneming is een zeer opvallende. Uit de gegevens van de kamer van Koophandel blijkt dat deze onderneming per eind 2014 en 2015 een negatief vermogen had. Per eind 2016 was dit kritisch laag, 9% positief. Ook de vorderingen zijn hoogst twijfelachtige niet gegarandeerde vorderingen op zusterondernemingen. De omzetgegevens zijn niet bekend. Uit de financiële gegevens opgevraagd bij de Kamer van Koophandel kan niet worden vastgesteld of deze onderneming de minimale geëiste ervaring heeft met bouwprojecten van minstens EUR 3 miljoen. Bij de Kamer van Koophandel was voor deze als micro onderneming bekend staande onderneming met zeven werknemers, geen accountantsverklaring gedeponeerd. Het college heeft verder bekend gemaakt dat de supermarktketen Aldi zich zal vestigen op het Raadhuisplein. Deze supermarktketen heeft het in Nederland zeer moeilijk en verliest zienderogen marktaandeel. Uit de supermarktcijfers over 2016 bleek dat Aldi ondanks extra vestigingen marktaandeel inleverde, van 7,3 naar 7,0 procent. In Haren zou het verlies van marktaandeel zelfs veel meer zijn. Bezorgde raadsleden hebben in oktober 2016 tijdens de raadsvergadering, het college al gewaarschuwd dat sommige projectontwikkelaars liever bouwen voor leegstand. Wethouder Mevr. Stiekema gaf toen niet thuis voor deze zorgen die nu zeer reëel zijn. Het college van Haren kiest met deze onbekende micro projectontwikkelaar voor een ongewis avontuur met een groot financieel risico. Met een zeer reëel toekomstig leegstaande supermarkt. Samen met de nu al vele meters lege winkelruimte direct aan het Raadhuisplein gaat het centrum van Haren er niet op vooruit. De gemeente Haren heeft geen gelukkige hand met grondexploitatieprojecten op het Raadhuisplein. Eerder al werd voor ruim EUR 3 miljoen aan verlies afgeboekt.

Reactie Gemeente Haren

Gemeente Haren wil niet uitgebreid inhoudelijk reageren, ze zien de brief als een 'hetze'. De gemeente zegt alleen dat alles volgens de regels en randvoorwaarden is verlopen met referentieobjecten etc. en een bankgarantie na ondertekening. Verder heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen en konden bezwaarschriften worden ingediend.

Auteur

kvanderweide