Open dag Guyotschool voor VSO en verblijf voor slechthorende en dove jongeren

HAREN

Woensdag 7 februari 2018 is er een open dag bij de Kentalis Guyotschool in Haren en de verblijfsvoorziening aan de Bordewijklaan in Groningen. De Guyotschool is een tweetalige school voor dove en slechthorende leerlingen.

Op deze school zijn er drie uitstroomprofielen mogelijk: de uitstroom Vervolgonderwijs (HAVO, VMBO-TL/KB/BB), de uitstroom Arbeid en de uitstroom Dagbesteding. Kentalis biedt naast de school een veilige woonomgeving voor jongeren die bijvoorbeeld erg ver weg wonen van de school. Ouders, jongeren en andere geïnteresseerden kunnen deze dag sfeer proeven, presentaties volgen en rondleidingen bijwonen.

Sfeer proeven op school

Tijdens de open dag kunnen jongeren, ouders en geïnteresseerden presentaties volgen over het onderwijs en wonen en vragen stellen aan leerkrachten en andere medewerkers. Ook zijn er rondleidingen door de school, klassen en woonomgeving en is er een informatiemarkt waar voor jongeren interessante organisaties zich presenteren. De open dag is vooral bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders of verzorgers. Uiteraard zijn leerlingen die willen overstappen, bijvoorbeeld vanuit regulier onderwijs, ook welkom. De open dag op de school is van 10.00 tot 14.00 uur, de open dag bij de woonvoorziening van 12.00 tot 15.00 uur. Er zijn tolken aanwezig.

Wonen in de buurt van school

De jongeren en ouders kunnen hun bezoek aan de school combineren met een bezoek aan de woonvoorziening aan de Bordewijklaan in Groningen. Hier wonen jongeren (begeleid) die doof of slechthorend zijn. Doordeweeks gaan zij naar de Kentalis Guyotschool voor VSO. Zo kunnen jongeren die bijvoorbeeld door de afstand niet thuis kunnen blijven wonen, zien of zowel de school als woonomgeving bij hen past.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland zoals in Zoetermeer. Uit de hele regio komen cliënten en leerlingen naar deze locatie toe. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Auteur

kvanderweide