Hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

GRONINGEN

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op vrijdag 19 januari 2018 een hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Deze hoorzitting is in de stad Groningen. De nieuw te vormen gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Tijdens de hoorzitting in de stad Groningen kunnen organisaties en burgers aan de Kamerleden duidelijk maken hoe zij denken over de herindeling. De Kamerleden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken hebben veel zienswijzen ook al schriftelijk toegestuurd gekregen. Voorafgaand aan de hoorzitting bieden het Burgercomité Haren en het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug een petitie aan. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 12 oktober 2017 het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling (TK 34 805) ingediend. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de gemeentelijke herindeling. Daarna stemt de Tweede Kamer erover. Als de Tweede Kamer het voorstel aanvaardt, behandelt daarna ook de Eerste Kamer de herindeling. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019. Meer informatie over de gemeentelijke herindeling vindt u op de speciale website. De hoorzitting is van 13:30 tot 16:30 uur in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Ook kunt u de vergadering via een livestream (op de website van de Tweede Kamer) volgen. De volgende Kamerleden nemen deel aan de hoorzitting: Albert van den Bosch (VVD) Antoinette Laan-Geselschap (VVD) Martin Bosma (PVV) Harry van der Molen (CDA) Monica den Boer (D66) Nevin Özütok (GroenLinks) Ronald van Raak (SP) Roelof Bisschop (SGP) Henk Krol (50Plus)

Auteur

kvanderweide