Hoorzitting over bewogen herindeling verloopt rustig

GRONINGEN

De hoorzitting over de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer, van de vaste Kamercommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken vond vrijdag 19 januari plaats in Congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. Tijdens de hoorzitting waren verschillende partijen aanwezig om hun zegje te doen. De hoorzitting was in het leven geroepen om meer informatie te krijgen over de omstreden herindeling. Martin Bosma (PVV) leidde de hoorzitting. De commissie stelde kritische vragen. Ruim 200 belangstellenden woonden de hoorzitting bij.

Voorafgaande aan de hoorzitting boden het Burgercomité Haren en Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug de petitie ‘Haren niet bij de stad Groningen’ aan, aan de voorzitter van de vaste commissie de heer Erik Ziengs. De petitie kon zowel schriftelijk als digitaal worden ondertekend. Samen met de digitale handtekeningen zijn er ruim 5200 handtekeningen verzameld. Kamerleden, Albert van den Bosch (VVD), Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Martin Bosma (PVV), Harry van der Molen (CDA), Monica den Boer (D66), Nevin Özütok (GroenLinks), Ronald van Raak (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Henk Krol (50Plus) namen deel aan de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting verdedigden Provincie Groningen - gedeputeerde Patrick Brouns, Gemeente Groningen - burgemeester Peter den Oudsten, Gemeente Ten Boer - burgemeester Frank de Vries, Dorpsbelangen Ten Post - Johan Pleizier, Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde - Nynke Kloppenburg, Ondernemend Haren - Jos van Stratum, Jongerenraad Haren - Freek van den Berg, Platform ‘Handen af van Haren’ - Jelle Landstra, Burgercomité Haren - Gustaaf Biezeveld, Platform ‘Kansrijk Haren’ - René Valkema, Milieuadviesraad Haren (MAR) - Jogchem de Jonge, OR Gemeente Haren - Martijn Lanjouw, Raad gemeente Haren - Marjan Bachman-Mulder & Ietje Jacobs-Setz, B&W gemeente Haren - Michiel Verbeek, wethouder, Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) - Jan Wittenberg, Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug - Harm Assies, Gemeente Tynaarlo - burgemeester Marcel Thijsen en Voormalige Visitatiecommissie “Bestuurlijke toekomst Groningen” - Sandra Korthuis, hun standpunten met verve.

Aangifte tegen provincie Groningen

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder Het Burgercomité Haren, maakte tijdens zijn 10 minuten bekend dat het comité aangifte heeft gedaan tegen de provincie Groningen. De provincie wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Zie het Dagblad van het Noorden. Eind februari komt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een reactie naar aanleiding van het verslag van de Kamercommissie. De behandeling van de herindeling in de Tweede Kamer is vermoedelijk eind maart of begin april.

Auteur

kvanderweide