Mevr. S. Flanderijn-Schipper ontvangt erepenning | update met foto

HAREN

Burgemeester Pieter van Veen heeft vandaag, vrijdag 26 januari, een gemeentelijke erepenning uitgereikt aan mevrouw S. Flanderijn-Schipper in Paviljoen Sassenhein in Haren. Mevrouw Flanderijn is gedurende tientallen jaren als vrijwilligster actief geweest binnen de gemeente Haren.

Mevrouw Flanderijn is de echtgenote van de voormalige brandweercommandant van Haren. In de vijftien jaar waarin haar man commandant van het Harens korps was, is mevrouw Flanderijn veel meer geweest dan de echtgenote van. Mede door haar toedoen was de sfeer binnen het korps prima en werd deze beschouwd als één grote familie. In de periode van 1993 tot 2007 fungeerde zij als telefoonwacht,  was zij gastvrouw tijdens vele gebeurtenissen,  was zij medeorganisator van de jaarlijkse open dag van de brandweer,  onderhield zij contacten met de gezinnen van de brandweermannen,  was zij daar waar nodig gevraagd en ongevraagd altijd bereid een helpende hand te bieden. Ook heeft mevrouw Flanderijn zich sinds de jaren tachtig ingezet voor de verkeersveiligheid in de gemeente Haren. In die jaren is zij begonnen als zogenaamde oversteekmoeder bij de Brinkschool en werd in de loop der jaren coördinator van deze groep ouders. Als betrokken verkeersouder had zij zitting in de verkeerscommissie die vele activiteiten organiseerde zoals, verkeereducatie door NS over spoorwegveiligheid, project ‘dode hoek’ bij vrachtwagens, gesprekken met ouders in het kader van verkeersgedrag van ouders bij halen en brengen van kinderen. Vanaf 1999 was zij actief voor Veilig Verkeer Nederland. Voor deze organisatie organiseerde zij meer dan dertig jaar de jaarlijkse caravankeuringen aan de Westerse Drift, was zij vanaf 1999 penningmeester van de afdeling Haren, was zij vanaf 2006 voorzitter van de afdeling Haren, overlegde zij met scholen, gemeente en politie, organiseerde zij Breed overleg ouderen en mobiliteit, organiseerde zij de jaarlijkse verkeersexamens voor de basisscholen, zorgde zij aan het begin van het schooljaar voor de banners ‘de scholen zijn weer begonnen’. Menig leerling, wethouder, verkeersambtenaar en andere betrokkenen bij verkeer in Haren hebben met mevrouw Flanderijn te maken gehad. Zij kan worden omschreven als: enthousiast, ontzorgend, attent, actief, betrokken, vasthoudend, gedreven, met groot organisatorische vermogen, prettig en bescheiden in de omgang. Mevrouw Flanderijn stond altijd garant voor kwalitatief goede educatie en goed gekwalificeerde inzet bij de verkeersexamens. Omdat mevrouw Flanderijn heeft aangegeven per 1 januari 2018 te stoppen met haar werkzaamheden voor Veilig Verkeer Nederland wordt zij voor haar decennia lange vrijwillige inzet bij zowel de vrijwillige brandweer als op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid in de gemeente Haren, bij haar afscheid op vrijdag 26 januari 2018 benoemd tot erelid van de gemeente Haren.

Auteur

kvanderweide