In de file in Haren

HAREN

Auto’s die vanaf tweede positie voordringen en via het gras snel rechtsaf slaan. Een automobiliste die bij het snel linksaf invoegen merkt dat ze het net niet haalt en schuin op de weg blijft wachten. Dat zijn gevaarlijke verkeerssituaties die uw verslaggever zag tijdens het tijdens een ochtendspits posten bij de T-kruising Cantersveen en Dr. E.H. Ebelsweg (vernoemd naar doctor Edzo Hommes Ebels, 1889-1970,  die ooit als 27-jarige de jongste burgemeester van Nederland was en als 34-jarige gedeputeerde).

Van Harener Wim Achterhof kregen we de melding dat zich elke ochtend tijdens de spits een ‘file’ vormt bij de kruising die een uitvalsweg is richting Waterhuizen. Achterhof: ”De Dr. Ebelsweg kent momenteel verschillende nieuw aangelegde rotondes. De afslag vanaf en naar Cantersveen is mijns inziens een van de drukste verkeerspunten op de Dr. Ebelsweg en de enige kruising waar nog geen rotonde is gerealiseerd. Mijn vraag is of er ook plannen bestaan om op deze plaats op (korte) termijn een rotonde te realiseren. Hoewel er ter plekke een snelheidsbeperking geldt, heb ik de indruk dat er sneller wordt gereden dan 60 p/u. Een rotonde kan ook een ‘remmende werking’ hebben, wat op zijn beurt weer een gunstige invloed zal hebben op de verkeersveiligheid.” Arne Dijk, beleidsadviseur verkeer van de gemeente, reageert als volgt: “Dit hebben we reeds in beeld en hebben hierover ook al het eerste contact gelegd met de provincie Groningen. De Dr. Ebelsweg is namelijk een provinciale weg. Of dit ook leidt tot wijziging van het kruispunt is nu nog niet te zeggen.” Hopelijk wordt vervolgd voor de bewoners van Oosterhaar en omstreken. Kees Romijn

Auteur

kvanderweide