Themabijeenkomst 'Voltooid leven'

HAREN

In de Trefpuntkerk in Glimmen vindt op 21 februari een bijeenkomst plaats met het thema 'Voltooid leven'. We lezen en horen steeds meer over het thema 'Voltooid leven'. In de politiek gaat het over de vraag of er een wettelijke regeling moet komen hoe om te gaan met wensen tot actieve beëindiging van het leven wanneer iemand zijn leven voltooid acht.

Ja zegt de één want het is nu niet duidelijk en dit leidt tot pijnlijke situaties. Nee zegt de ander, hier passeren we een ethische grens want wie is de mens dat hij beschikt over leven of dood. Wat is dat eigenlijk: een voltooid leven? Niet alleen de politiek, maar ook de medische wetenschap is hierover sterk verdeeld. Ook vanuit levensbeschouwelijk/religieus oogpunt hoor je hierover heel verschillende geluiden. Wat zit er allemaal aan vast, en hoe kom je voor je zelf tot een persoonlijk houvast in deze grote vragen? Aan de hand van een inleiding van de heer Hans van Dam gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. De heer van Dam is docent en consulent hersenletsel, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist en ook voorzitter van het Herman Verbeekfonds. De predikant van de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen, mevrouw ds. Anja Kosterman deelt ook vanuit haar ervaring een aantal inzichten met de aanwezigen. U bent van harte welkom op de themabijeenkomst 21 februari, aanvang 19.30 uur: Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5 Glimmen

Auteur

kvanderweide