Zijn mijn vrijwilligers goed verzekerd?

VRIES

In het Gemeentehuis in Vries is er op dinsdag 20 februari een informatieavond over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Deze avond wordt gehouden door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren en Tynaarlo en is onderdeel van de Kenniskaravaan.

Iedereen die vrijwilligerswerk doet valt automatisch onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Maar veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan of hebben geen idee wanneer ze aanspraak kunnen maken op deze verzekering. Laat u bijpraten over deze verzekering en weet wanneer u er een beroep op kunt doen! Wat valt er onder de dekking van deze verzekering? Is aanvulling nodig? Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid? Wat als mijn organisatie een evenement organiseert? En hoe verhoudt deze verzekering zich tot mijn persoonlijke verzekering(en)? Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over alle ins en outs van deze verzekering. Ook de aanpassingen van de laatste tijd komen aan bod. Zo is er een bredere dekking en vallen ook mantelzorgers nu (deels) onder deze verzekering. Verder is er tijdens deze avond veel ruimte voor het stellen van vragen.

De Kenniskaravaan

Deze informatie avond is een onderdeel van de Kenniskaravaan. De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers als maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en stichtingen. Op de agenda van de Kenniskaravaan staan: 13 maart Training: Vinden en binden van vrijwilligers 28 maart Snel en simpel digitale nieuwsbrieven verzenden 19 april Training: Weerbaar als vrijwilliger in het vrijwilligerswerk 24 mei Herkennen van en omgaan met psychische ziektebeelden 07 juni Leren over dementie Opgave kan door te bellen/mailen: j.bloema@torion.nl /050-534 41 73. Informatiebijeenkomst Vrijwilligersverzekering, dinsdag 20 februari, gemeentehuis Vries, Kornoeljeplein 1 Vries, van 19.30-22.00 uur.

Auteur

kvanderweide