De Staat van Haren | Piet Bouma

HAREN

Piet Bouma uit Haren geeft in zijn rubriek 'De Staat van Haren' maandelijks een beschouwing over de gemeentelijke politiek.

Over Harense egeltjes, een kwetsbare minderheidscoalitie en de eenzame fractie waar iedereen boos op is

Dat de raadsvergadering van eind januari weer voor het grootste deel over herindelingszaken ging mag geen verwondering meer wekken. Maar omdat dit in een veranderde politieke setting plaatsvond - een jaar voor de eindstreep van het huidige college van B&W - werd het toch nog interessant voor die kleine tien geïnteresseerden op de publieke tribune. Eerst was er echter nog een bestuurlijke noviteit. De medewerkers van de gemeente maakten, bij monde van hun OR-vertegenwoordiger Martijn Lanjouw, gebruik van het spreekrecht. Hij sprak daarbij zijn tevredenheid uit over het aanblijven van het minderheidscollege. Opmerkelijk. Gemeenteambtenaren kunnen maar beter geen gewoonte maken van zulke politiek getinte verklaringen tegenover de raad. De gemeenteraad stemde dan eindelijk in met het treffen van de meest noodzakelijke voorbereidingen voor het geval de herindeling met Groningen en Ten Boer wordt afgedwongen door de Tweede Kamer. Op het gebied van de ICT-systemen en personeel en organisatie was langer uitstel onverantwoord, oordeelde het college – zonder de in december opgestapte Mariska Sloot. De raad volgde deze keuze. Harense politici zullen nog wel even volharden in hun egeltjesgedrag tegenover de Groningse collega’s, maar de ambtelijke werkgroepen kunnen nu los. De partijen die hier al veel eerder op hadden aangedrongen roken meteen hun kans om nog wat verder te wrikken. Er zijn minstens acht andere kritische factoren die bepalen of de nieuwe gemeente op 1-1-2019 naar behoren kan functioneren, aldus het pro-herindelingsblok. “Staan we niet teveel aan de zijlijn, zoals bij het vormgeven van de bestuurlijke nabijheid, bij de voorbereidingen van de nieuwe belastingverordening of de organisatie van de gemeentelijke loketten?” was de gezamenlijke hartenkreet van VVD, PvdA, GL en CU. Maar B&W oordeelden dat dit niet tot de strikt noodzakelijke maatregelen behoort. Voor het CDA had zelfs het onderdeel personeel nog niet besproken hoeven worden, maar fractievoorzitter Jacob Boonstra speelde dit verder niet hoog op. Intern heeft het college nog wel wat anders te verhapstukken. Het lukte Ietje Jacobs (VVD) om wethouder Verbeek de uitspraak te ontlokken dat er over het onderwerp ‘financiën en herindeling’ behoorlijk wat spanning op de lijn zit. Een ambtelijk advies om ook hierover alvast in gesprek te gaan met de Stad bleek onlangs door B&W terzijde gelegd. Bij dit punt had CDA-wethouder Stiekema kennelijk wel aan het langste eind getrokken. De raad wil hierover in maart nog het naadje van de kous weten, dus zullen D66 en CDA zonder twijfel alle moeite doen om voordien de plooien binnen de kwetsbare coalitie glad te strijken. En dan moeten we het nog even over de fractie van het arme Gezond Verstand Haren hebben. Even principieel als machteloos en sprakeloos, sinds het aftreden van haar wethouder Sloot. Meinard Wolters mocht deze keer de klappen opvangen en die waren zonder uitzondering loeihard, van alle kanten: “GVH verzaakt haar zorgplicht jegens de inwoners!” GVH reageerde slechts met: “Er zijn geen wettelijke verplichtingen die voorbereiding van de herindeling nu nodig maken”. Daar heeft bruggen bouwen geen zin meer. GVH is een eenzame strijder voor het eigen gelijk geworden. De andere fracties spraken schoorvoetend hun steun uit aan de minderheidscoalitie. Mits ze alles maar op tijd en met iedereen overleggen kunnen D66 en CDA tot 1 januari door als college. Verbeek en Stiekema mogen op zoek naar wisselende meerderheden.

Auteur

kvanderweide