Leraren primair onderwijs staken

GRONINGEN

De leraren staken vandaag. Personeel in het primair onderwijs in Drenthe, Groningen en Friesland legt het werk neer voor betere lerarensalarissen. Daarvoor is meer extra geld nodig dan de 270 miljoen euro die het kabinet er nu voor vrij maakt. De leraren komen bijeen in de Suikerfabriek in Groningen om actie te voeren.

De kasschuif waardoor sneller werk kan worden gemaakt van werkdrukbestrijding in het primair onderwijs is mooi maar tegelijkertijd onvoldoende om de personeelsproblemen in de sector op te lossen: regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten in totaal 900 miljoen euro voor salarisruimte vrijmaken om leraren naar de basisscholen te lokken. Ondanks de forse terugval in leerlingenaantallen is het lerarentekort ook in Noord-Nederland voelbaar: onderwijspersoneel moet meer doen met minder mensen, zag zijn financiële positie tijdens de crises van de afgelopen jaren achteruitgaan, kreeg geen gehoor als het met zijn grieven richting politiek stapte en wordt nu er weer geld is afgescheept met een reddingsplan dat niet toereikend is omdat het kabinet andere keuzes maakt. ‘Die keuzes zijn soms pijnlijk’, zegt AOb-bestuurslid Eugenie Stolk. ’Het schrappen van de dividendbelasting voor multinationals als Shell is nationaal al moeilijk uit te leggen, maar valt in de regio waar datzelfde Shell enorme schade aanricht door gaswinning helemaal niet te verdedigen.’ De manifestatie in Groningen begon vandaag om 12.00 uur. Aan het podiumprogramma werken leraren, ouders en muzikanten mee. Daarnaast zullen ook onderhandelaars van het PO-Front aan het woord komen. Voor politici is ditmaal geen plaats op het podium. Zij zijn als toehoorder welkom in de Suikerfabriek. Op het manifestatieterrein zijn campagne-uitingen van de diverse partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen niet toegestaan. Actiecoördinator/Rayonbestuurder Hayo Bohlken is ter plaatse om pers te woord te staan: beschikbaar via 06 15 88 78 55. Robert Sikkes is ook aanwezig om pers te woord te staan. Hij is bereikbaar via 06 12 96 78 47. Er zullen verschillende sprekers zijn: Eugenie Stolk (AOb), Thijs Roovers (PO in Actie) Loek Schueller (CNVO), Jilles Veenstra (FvOv). Verder komt Meester Mark (o.a. van het boek Meester Mark draait door) op het podium. Als afsluiting draagt een PO Team het stokje over aan rayon Noordwest. Tussendoor zal de Bogerman Bigband het programma muzikaal omlijsten.

Auteur

kvanderweide