Zorgen over aantasting karakter van het Beschermde Stadsgezicht Verlengde Hereweg

GRONINGEN

De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden maken zich zorgen over de aantasting van het karakter van het Beschermde Stadsgezicht Verlengde Hereweg in Groningen. De gemeente heeft op 9 januari vergunning verleend om 8 appartementen te bouwen in de tuin van villa ‘Klein Toornvliet’. Het karakter van de bijzondere tuin en het zicht op de monumentale achtergevel van de villa dreigen hiermee verloren te gaan.

Klein Toornvliet

Klein Toornvliet werd gebouwd in 1905 naar een ontwerp van de Groninger architect P.M.A. Huurman (1863-1944) in opdracht van de arts Sikko Berend Ranneft (1852-1909). Van 1911 tot 1914 werd de villa bewoond door de historicus Johan Huizinga (1872-1945) en zijn gezin, die er begon aan zijn beroemde ‘Herfsttij der Middeleeuwen’. Het was Huizinga die de villa naar de buitenplaats ‘Toornvliet’ bij Middelburg noemde (destijds in bezit van de familie van zijn echtgenote). De vrijstaande villa is een rijksmonument met rondom een fraai aangelegde siertuin in Engelse landschapsstijl met vijverpartij.

Bouwplannen

De bouwplannen zijn in meerdere opzichten in strijd met het bestemmingsplan Coendersborg. Zo wordt het gebouw veel te hoog en krijgt het een veel groter oppervlak dan is toegestaan. Het wordt bovendien vrijstaand en is daardoor in de vergunning ten onrechte als bijgebouw aangemerkt. Ook is wonen er niet toegestaan. Het College van B & W heeft er voor gekozen om voor de bouwplannen een buitenplanse vrijstelling te verlenen. Dit mag bij bepaalde “kruimelgevallen” maar de plannen achter Klein Toornvliet zijn geen “kruimelgeval” te noemen. Het College had dan ook voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten kiezen en daarmee de gemeenteraad in de besluitvorming moeten betrekken.

Erfgoed onder druk

Heemschut en de Tuinenstichting maken zich ernstig zorgen over deze werkwijze van de gemeente. De aanwijzing van de villa en tuinaanleg als Rijksmonument en de aanwijzing Beschermd Stadsgezicht verplichten burgemeester en wethouders tot een uitgebreide feiten- en belangeninventarisatie. Dit is hier niet gebeurd. Erfgoed staat continu onder druk; zo nu ook de tuin van Klein Toornvliet. De eenheid als villa met Engelse landschapstuin dreigt verloren te gaan. Wij roepen de gemeenteraad dan ook op om in te grijpen. Stadjers hechten veel waarde aan erfgoed, zo bleek ook uit de erfgoed-enquête in 2016. De belofte van de gemeente aan het erfgoed meer aandacht te zullen geven, wacht wat de Verlengde Hereweg betreft nog op inlossing. De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van de appartementen. Ook hebben zij het College verzocht de uitvoering van de vergunning te schorsen totdat op de bezwaren is beslist

Auteur

kvanderweide