Inloopbijeenkomst ontwikkeling Raadhuisplein goed bezocht

HAREN

Op donderdag 15 februari jl. werd de gunning van de ontwikkeling Raadhuisplein/Haderaplein aan de combinatie Explorius-Nijhuis bekrachtigd. Dit gebeurde door het ondertekenen van de overeenkomst tussen de gemeente Haren en Explorius B.V. door wethouder Mathilde Stiekema en de directeur van Explorius B.V., de heer Alfred Tibben. Aansluitend vond een goed bezochte inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige belangstellenden plaats waar medewerkers van Explorius B.V., Nijhuis Bouw en architectenbureau De Zwarte Hond een toelichting gaven op de plannen. De reacties waren naderhand overwegend positief.

De start van de bouw vindt waarschijnlijk plaats in de eerste helft van 2019. In het plan is een verhuizing van de Aldi van de Jachtlaan naar het Raadhuisplein opgenomen, evenals het realiseren van 32 koopappartementen in het hogere segment boven de begane grond. De verkoop van deze appartementen start naar verwachting eind dit jaar. Het streven is de plint van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca. Voor de toekomstige bewoners is een parkeervoorziening getroffen in de kelder van het gebouw. De bovengrondse parkeerplaats is gekocht door Aldi en zal worden afgesloten met een slagboom.

Belangrijke ontwikkeling voor het centrum

Wethouder Mathilde Stiekema is blij dat de plannen voor het centrum van Haren nu concreet worden: “Haren miste het kloppende dorpshart en daar gaan deze plannen verandering in brengen. Het is een belangrijke ontwikkeling voor het centrum en ik ben blij dat alle partijen zich dat realiseren. Wij zien uit naar de bouw en realisatie. De volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling. Deze staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 april a.s.”

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via www.haren.nl en www.explorius.nl.

Auteur

kvanderweide