Gemeente Haren sluit zich aan bij Stichting Urgente Noden Groningen

HAREN

Op maandag 19 februari jl. tekende wethouder Michiel Verbeek namens de gemeente Haren de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen. De gemeente Haren verstrekt voor 2018 een subsidie van € 3.550,- aan de stichting die financiële hulp verleent aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.

SUN Groningen startte in 2012 voor inwoners van de gemeente Groningen. Inmiddels zijn er 18 Groningse en Drentse gemeenten bij de stichting aangesloten, waaronder nu dus ook Haren. Stichting Urgente Noden biedt uitkomst wanneer schrijnende situaties ontstaan waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dit is ook een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een financiële bijdrage door SUN: alleen als er verder geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Afhankelijk van de omstandigheden geeft SUN bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, levensonderhoud en kleding. Hierbij gaat het altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. Wethouder Michiel Verbeek zegt hierover: “SUN is een ‘vangnet’ voor mensen die op geen andere manier hun financiële nood kunnen lenigen. Voor die mensen willen wij ook in Haren iets kunnen doen, want iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving.”

Alles naar de mensen in nood

Het geld dat SUN uitkeert, krijgt zij van fondsen, giften en legaten. De bureaukosten worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt op deze manier volledig besteed aan de mensen in nood. Omdat het om noodhulp gaat, streeft SUN ernaar om beslissingen binnen één week te nemen en indien nodig nog sneller. Meer informatie vindt u op www.sungroningen.nl.

Auteur

kvanderweide