Old Go houdt de geschiedenis van Haren levend

HAREN

‘Het bundelen, bevorderen en naar buiten brengen van de belangstelling voor en kennis van de geschiedenis van zaken zoals die waren en zijn binnen de gemeente Haren.’ Dat is het doel zoals het staat omschreven in de statuten van de Harense Historische Kring Old Go die notarieel is opgericht op 28 januari 2010 en dus ruim acht jaar oud is. Old Go heeft ruim tweehonderd leden en groeit nog steeds. Tijd om te spreken met enkele bestuursleden van Old Go, Henk Bazuin, secretaris en penningmeester, en Henk Abbring.

Doel

Henk Bazuin laat meteen de volgende tekst zien: ‘Old Go tracht het doel te bereiken door: - het vastleggen, verzamelen van reeds aanwezige en andere gegevens en kennis; - het naar buiten brengen hiervan d.m.v. publicaties en lezingen, al dan niet in eigen kring; - het organiseren van excursies en presentaties in en rond Haren in relatie tot de geschiedenis van het gebied; - het stimuleren van en steun aan werkgroepen voor nader onderzoek van en naar zaken van geschiedkundig belang; - contact, overleg en mogelijk samenwerking te hebben met organisaties in Haren en omgeving waar sprake is van gezamenlijk belang.’ Bazuin licht toe dat Old Go lid is van de Culturele Raad en samenwerkt met de Harense Historische Commissie, de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Stichting Gedeelde Verhalen.

Oprichting

Bazuin vertelt dat Old Go in 2010 door Ali Bakker, samen met een klein aantal bekenden, is opgericht. Hein Bekenkamp en Hein Bloemink zetten haar op het spoor om een historische vereniging in het leven te roepen en ook Wil Legemaat heeft hierin een rol gehad. De eerste leden werden geworven uit eigen kring. Wat betreft onderwerpkeuze en geografische afbakening moest een en ander passen binnen de landstreek ‘Go’ gelegen aan de westkant van de Hunze. Dit verklaart ook de naam van de historische vereniging.

Bezoekerscentrum Od Go

Bazuin: “Old Go heeft een bezoekerscentrum aan de Oude Brinkweg 12a (boven, in de kantine van de judozaal) waar ook het archief is gevestigd. We hebben kort geleden een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een andere locatie, zodat we eigen ruimte krijgen om in te richten naar eigen inzicht. Dat vinden we van groot belang. Het archief is ook in het bezoekerscentrum ondergebracht. Het bestaat uit tientallen boeken over de geschiedenis van Haren en daarnaast uit een aardige collectie materiaal over verschillende onderwerpen. Van de vorige redacteur van het Harener Weekblad, Hein Bekenkamp, hebben we twintig jaargangen van het Harener Weekblad ontvangen. Dit geeft voldoende werk om daaruit interessante artikelen te halen over diverse onderwerpen die in het archiefbestand passen. Ook ontvangen we af en toe leuke en interessante materialen ofschoon we niet pretenderen een museale functie te willen hebben. We kregen laatst een diaserie aangeleverd en een wisselbeker van de crosscountry in Harenermolen uit 1936. Het mooiste zijn de verhalen die de mensen erbij vertellen. Naast het papieren archief, bestaande uit knipsels uit kranten en tijdschriften, hebben we wel vijftienhonderd historische foto’s in ons archief waarvan de oudste van begin twintigste eeuw stammen.” Henk Abbring: “We rubriceren alles op onderwerp en dat breidt zich steeds verder uit. Eerst rubriceer je bijvoorbeeld informatie op ‘Scholen’. Maar als je veel informatie over één school hebt, moet je dit weer per school rubriceren. Verder scan ik foto’s voor ons blad Harens Old Goud, dat twee keer per jaar verschijnt. Het is intensief werk om oude foto’s publicabel te maken.”

Activiteiten

Bazuin: “Sinds 2011 geven we op verzoek van de gemeente elk jaar invulling aan de Open Monumentendag. In 2016 bijvoorbeeld, is dit evenement in samenwerking met de mensen van Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse tot stand gekomen. Klooster Yesse herdacht de stichtingsdatum van 850 jaar geleden. Een fietstocht door de polders van Haren, Westerbroek en Kropswolde voerde naar Kropswolde waar de Mariakapel van het klooster heeft gestaan. Dit in combinatie met lezingen en excursies. De samenwerking met de genoemde historische organisaties is samengebundeld in het Historisch Platform Haren (HPH). Het HPH heeft in oktober 2016 voor de eerste keer de Dag van de Harener Geschiedenis georganiseerd. De bedoeling is om dit tot een jaarlijks evenement te laten groeien. Gezien vele organisatorische aspecten voor zowel de Dag van de Harener Geschiedenis als de Open Monumentendag wordt nu gedacht om dit te combineren. Het onderwerp bestaat dit keer uit: Verdwenen Waterwegen in Haren. Hierbij valt te denken aan het Harener vaartje en bijbehorende haven, de haventjes van Onnen en Noordlaren, en waterwegen van buitenhuizen vanaf de oostflank van de Hondsrug naar de Hunze (Winschoterdiep). We organiseren lezingen, excursies en aan mogelijk zelfs een boottocht wordt gedacht. Vanaf de oprichting in 2010 worden jaarlijks lezingen en excursies gegeven. Zo zijn er excursies in Glimmen, Onnen en Noordlaren geweest. Een opmerkelijke excursie was die in Onnen toen onder leiding van Henny Groenendijk is gezocht naar het verdwenen hunebed van Onnen. En zowaar, het hunebed is gevonden en wel op de Onneres. Ik heb zelf een aantal keren een excursie geleid in en door Oosterhaar en daarbij vertellingen gedaan over het buitenhuis De Mickelhorst. Ik wil trouwens een oproep doen aan inwoners van Haren Old Go te laten weten als ze in een bijzonder historisch huis wonen en dit mogelijk voor een dag willen openstellen.” Bazuin, die aan de Mellenssteeg in Haren is opgegroeid, vanaf 1968 in Hoogezand woont maar nog steeds verknocht is aan Haren, sluit af met: “Jammer genoeg hebben we (te) weinig leden van jonge leeftijd maar dat is misschien wel logisch, want jongelui hebben wel iets anders aan hun hoofd dan geschiedenis van meer dan 75 jaar geleden over hun woonplaats.” Opgave voor het lidmaatschap van Old Go is mogelijk via www.oldgo.nl. De tentoonstelling van historische foto’s bij Reinhart Orchideeën aan de Westerveen 16 is wegens overweldigende belangstelling verlengd tot en mei 28 februari. De losse nummers van het verenigingsblad Harens Old Goud zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Boomker en Bruna in Haren, zorgboerderij Mikkelhorst in Oosterhaar, Flora en Fauna in Glimmen en sinds kort ook bij Total Tankstation Winterterp in Haren. Kees Romijn

Auteur

kvanderweide