CBS De Borg ontvangt ‘GOED’ van onderwijsinspectie

CBS

De Borg is in februari driemaal bezocht door twee inspecteurs van de onderwijsinspectie en heeft de beoordeling ‘Goed’ ontvangen. CBS De Borg is één van de eerste scholen in Nederland, die een verzoek heeft ingediend om voor de waardering ‘goed’ in aanmerking te komen.

Basisscholen in Nederland worden eens per vier jaar bezocht door de inspectie. De inspectie beoordeelde tot 1 augustus 2017, aan de hand van de wettelijke eisen voor basiskwaliteit, scholen met ‘voldoende’ of ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Vanaf de zomer 2017 is daar verandering in gekomen. Scholen kunnen nu ook een beoordeling ‘goed’ ontvangen. Ze moeten daarvoor zelf een verzoek indienen. Het onderzoek van de inspectie is dan een stuk uitgebreider dan voorheen. Het doel van een inspectiebezoek is om de kwaliteit van scholen in kaart te brengen en als school het onderwijs en de resultaten te verantwoorden. De Borg is driemaal bezocht door de inspectie. Tijdens deze bezoeken – die elke keer bijna een dag in beslag namen – hebben de inspecteurs klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met onder andere leerkrachten, leerlingen, ouders, intern begeleiders, de directie, het bestuur, leden van de commissie van toezicht en leden van de medezeggenschapsraad. De inspecteurs keken naar de resultaten van de leerlingen, ontwikkelingen die de school doormaakt, de wijze van lesgeven, de zorg voor het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen en vooral hoe de school aan kwaliteit werkt. De Borg heeft de waardering ‘GOED’ ontvangen, omdat alle onderdelen voldoende waren en vijf belangrijke standaarden een ‘goed’ scoorden. Die vijf zijn: Samenwerking (tussen leraren, onderwijsondersteuners en directie), het Onderwijsaanbod (veel extra vakken, zoals programmeren met robots, Rots & Water, het Leerorkest, een schoolkoor), de Veiligheid van leerlingen (onder meer door te werken met een gedragsprogramma), het Pedagogisch klimaat in de groepen en in de school en tenslotte de Kwaliteitscultuur ( hoe de school werkt aan een voortdurende verbetering van kwaliteit). Alle medewerkers, bestuur, medezeggenschapsraad én alle ouders zijn trots op De Borg en het mooie resultaat dat het team, de ouders, de kinderen en het bestuur met elkaar hebben neergezet! Op vrijdag 16 maart houdt De Borg een Open Dag voor belangstellenden. Meer informatie op www.cbsdeborg.nl  

Auteur

kvanderweide