Dag van de lokale Democratie

HAREN

De gemeente Haren houdt op dinsdag 6 maart samen met het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de Kentalis Guyotschool voor VSO weer de Dag van de lokale democratie.

Het doel van deze dag is leerlingen kennis te laten maken met: • de werking van het lokaal bestuur en de belangrijkste organen daarbinnen in hoofdlijnen; • de ideologieën van de verschillende partijen en hun uitgangspunten; • een aantal belangrijke lokale beleidsterreinen. Burgemeester Pieter van Veen zal de leerlingen welkom heten. Daarna worden de jongeren ingedeeld bij een politieke partij en gaan ze aan de slag met ondersteuning van raadsleden. Het ochtendprogramma bestaat uit kennismaking met de fractie, een verdieping van het partijbeleid en er worden commissievergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de jongeren geïnformeerd door een aantal beleidsmedewerkers en professionals. Na de commissievergaderingen volgt een terugkoppeling in de fractie en wordt het standpunt bepaald. De agendapunten waarover wordt vergadert zijn: • Zuipketen • Vuurwerk • Financiële educatie Deze agenda met de stukken is te vinden op www.raadsnetharen.nl. Hierbij wordt opgemerkt dat de gekozen onderwerpen en het te verdelen geldbedrag fictief zijn. Tijdens de lunch is er tijd voor informeel overleg tussen de fracties. Na de lunch begint om 13.00 uur de raadsvergadering. Na elk bespreekstuk krijgt elke school de gelegenheid een V(isie)-rede te houden. Het onderwerp voor de V-rede is: hoe staat het er in Haren voor met de energievoorzieningen in 2050. Er worden een aantal prijzen uitgereikt: een voor de beste V-rede, een top drie van het beste raadslid en een voor de partij die zich het best heeft laten zien. Burgemeester Pieter van Veen is voorzitter van de jury. Naast hem nemen wethouders Michiel Verbeek, Mathilde Stiekema en een vertegenwoordiger van de Jongerenraad plaats in de jury. De raadsvergadering is vanaf 13.00 uur live te volgen via www.raadsnetharen.nl.

Auteur

kvanderweide