PvdA Groningen praat in Haren over goed en betaalbaar wonen | Update

HAREN

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 8 maart in Astoria in het centrum van Haren praat de PvdA over het thema Wonen in de nieuw te vormen gemeente Groningen. Het gaat om vragen voor de nabije toekomst.

Kunnen mensen betaalbaar wonen in de wijken en de dorpen? Zijn er voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen en gezinnen? Hoe worden de groene longen en de groene ruimte behouden? Hoe wordt het eigen karakter van en de leefbaarheid in de verschillende dorpen en wijken behouden of zelfs verbeterd? Tijdens dit "Woongesprek" verzamelt de PvdA input voor haar verkiezingsprogramma in aanloop naar de Groningse herindelingsverkiezingen in november 2018.

Vier bijeenkomsten

Het Woongesprek in de nieuw te vormen gemeente Groningen is de tweede uit een reeks van vier bijeenkomsten met verschillende thema’s. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 5 maart (Zorg en Welzijn) en 22 maart (Werk) in Groningen, op 8 maart (Wonen) in Haren, en op 13 maart (Duurzame Economie) in Ten Boer. De avonden worden georganiseerd in het kader van het schrijven van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de PvdA Groningen. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop ruimte voor de ervaringen en ideeën van inwoners van de stad en de dorpen. Ook worden relevante organisaties uitgenodigd om mee te praten en input vanuit het werkveld te leveren. De bijeenkomsten beginnen telkens om 19:30 (inloop 19:00) en zijn opgesplitst in twee gedeelten. Voor de pauze over een bepaald thema en na de pauze is er ruimte voor lokale onderwerpen die door de aanwezigen worden aangedragen. Update: Vanwege onvoorziene omstandigheden is PVDA Groningen genoodzaakt om het Duurzaamheidsgesprek op 13 maart 2018 te verplaatsen naar 5 april. Nadere informatie volgt binnenkort.

Auteur

kvanderweide