Boomplantmoment opstelterrein ‘De Vork’ in Haren

HAREN

Door het project Groningen Spoorzone (www.prorail.nl/groningenspoorzone) gaat er in de stad Groningen en bij het nieuwe opstelterrein 'De Vork' in Haren veel veranderen. Op vrijdag 9 maart gaan kinderen van CBS De Borg uit Haren samen met gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en regiodirecteur Jan Mulder van ProRail de eerste boom op de grondwal planten om zo de start van de groene inrichting te markeren. 

Om ruimte te maken voor de veranderingen op station Groningen komt er een nieuw opstelterrein voor treinen bij ‘De Vork’ in Haren waar treinen ’s nachts en overdag, wanneer ze niet worden gebruikt voor de dienstregeling, worden opgesteld. Ook worden ze daar schoongemaakt en getankt. Het nieuwe opstelterrein wordt goed in de omgeving ingepast. Een grondwal zorgt voor een buffer tussen de woonomgeving van Haren en het opstelterrein met het daarachter gelegen bedrijventerrein Zuidoost. Het park dat naast het opstelterrein komt, zorgt voor een groene omgeving, waar mensen kunnen wandelen.

Opstelterrein ‘De Vork’

Door alle ingrepen op en rond station Groningen blijft er te weinig ruimte over voor het huidige opstelterrein. Daarom wordt het opstelterrein verplaatst naar ‘De Vork’ in Haren. Deze komt in de splitsing tussen de sporen naar Assen en Winschoten te liggen, tegen het huidige bedrijventerrein Zuidoost aan. De inmiddels aangelegde grondwal zorgt voor een buffer tussen de woonomgeving van Haren en het opstelterrein met het daarachter gelegen bedrijventerrein Zuidoost, zodat licht- en geluideffecten zo veel mogelijk worden beperkt. Naast het opstelterrein is een parkachtige omgeving gepland, zodat er een groene omgeving ontstaat, waar mensen kunnen wandelen en verblijven. Bij de voorbereidingen voor de aanleg van het wandelpark en het opstelterrein zijn archeologische vondsten gedaan. In het ontwerp van het wandelpark wordt daarom rekening gehouden met het archeologische karakter van het gebied. Na het plantmoment zal de archeoloog van ProRail meer vertellen over de waardevolle archeologische vondsten die in het gebied zijn gedaan.

Auteur

kvanderweide