De Staat van Haren | Piet Bouma

HAREN

Piet Bouma uit Haren geeft in zijn rubriek 'De Staat van Haren' maandelijks een beschouwing over de gemeentelijke politiek.

Of het nu te maken heeft met De Staat van Haren valt moeilijk te achterhalen, maar feit is dat er in februari plotseling geen raadsvergadering was. Op raadsnetharen.nl, waar je alle nieuws en informatie vindt over het reilen en zeilen van onze gemeenteraad, viel te lezen: “De geplande vergaderingen in de februari cyclus worden niet aangewend”. Ik moest drie keer lezen om te begrijpen wat hier nu eigenlijk stond, maar er waren kennelijk gewoon niet genoeg zaken rijp voor bespreking. Dus kon er een hele maand worden bestuurd door het minderheidscollege van D66 en CDA, zonder in commissie of raad verantwoording te moeten afleggen aan kritische oppositieleden. Aan die kritische oppositie wordt vanaf maart overigens een bekend gezicht toegevoegd. Oud-wethouder Mariska Sloot keert terug als raadslid voor Gezond Verstand Haren. Dat kan nog leuk worden voor B&W. De ervaring leert dat een partij die tussentijds uit het college is gestapt extra kritisch wordt op de voormalige medebestuurders - al was het maar om het eigen besluit om ermee op te houden op die manier te legitimeren. De VVD-fractie draaide eerder ook om als een blad aan de boom. Nadat die partij in juni 2016 haar wethouder terugtrok, werd de toon van de liberalen tegenover het college regelmatig ongemeen fel. Nu er dus eind februari geen vergadering was om u over te berichten ben ik ’s nagegaan wat er het afgelopen jaar zoal op het menu van de gemeenteraad stond. In 2017 kwam de raad 10 maal in vergadering bijeen. Waar ging het vooral over? Als je de agenda’s bekijkt zou je zeggen dat het helemaal niet zo vaak over de herindeling is gegaan…. Er waren gelukkig ook nog veel andere politieke thema’s die er toe doen. Hier slechts een greep: nieuwe huisvesting voor het basisonderwijs (met name Brinkschool, De Borg en Nicolaasschool), bestemmingsplan voor zes woningen aan de Meerweg, bestemmingsplan stationsgebied (zou die tunnel er dan toch echt komen?!), nieuwe bestemming voor De Rieshoek in Noordlaren, verduurzaming energieverbruik en dorpsbudgetten voor het vergroten van de leefbaarheid. Verder werden de nodige regelingen rond de Participatiewet vastgesteld en daar zitten meer inhoudelijke keuzes in dan je op het eerste gezicht zou denken. Ook belangrijk was het besluit over een nieuwe brandweerkazerne en de gemeentewerf. Maar daar werd door Groningen meteen een streep door gehaald, alsof we al per direct waren overgenomen. In april 2017 werd een mooi stuk besproken, getiteld Uitkomsten werkgroep burgerparticipatie. Een aantal raadsleden had uitgezocht welke onderwerpen zich goed zouden lenen voor moderne vormen van burgerparticipatie in Haren. De keuze viel op het sportbeleid en het evenementenbeleid. Over beide onderwerpen wordt vervolgens monter vastgesteld dat het “inmiddels is opgenomen in de collegeplanning”. Later in het jaar zou een startnotitie worden gemaakt. Nooit meer iets van gehoord. Nooit meer teruggezien op de raadsagenda. Voor de zekerheid de actuele Planningslijst raad 2018 er nog maar even bij gepakt en wat lees ik daar tot mijn niet geringe verbazing: “Doordat de Raad herziening van het evenementenbeleid aangemerkt had als een burgerparticipatietraject en de status daarvan ongewis is, is de herziening van het evenementenbeleid nu geen actueel actiepunt.” Het onderwerp Actualisatie huidige sportnota is zonder verdere aanduiding naar ergens in 2018 geschoven. Datzelfde geldt voor een nog veel groter onderwerp, de nieuwe Omgevingswet. Een presentatie over de gevolgen van deze veelomvattende wet is ook nog altijd niet van een datum voorzien. En toch niet genoeg agendapunten voor de raad in februari… het lijkt erop dat het piept en kraakt in het gemeentehuis.

Auteur

kvanderweide