Dubbel feest bij Stichting Femina

GRONINGEN

Op donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Stichting Femina viert dit én haar tweejarig bestaan in buurthuis De Wende in Groningen. Alle vrouwen zijn van harte welkom op deze feestelijke avond.

Mevrouw Mastoora Sultani is initiatiefneemster en bestuursvoorzitter van stichting Femina, een stichting voor vrouwen die als migrant of vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Stichting Femina biedt unieke begeleiding aan vrouwen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Mastoora vertelde het Harener Weekblad twee jaar geleden: "Stichting Feminia wil een brug slaan tussen twee samenlevingen". Dat is zeker gelukt in de afgelopen twee jaar!  

Stichting Femina

In januari 2017 startte stichting Femina in diverse gemeenten cursussen voor vrouwen: ‘In Holland staat mijn huis’. Vrouwen krijgen voorlichting over hun rechten en plichten in Nederland en er wordt gediscussieerd over verschillende thema’s. Femina is in zeven gemeentes met open armen ontvangen om haar programma voor vluchtelingenvrouwen te geven. In een van de gemeentes is het gehele programma inmiddels afgerond. De gemeente is zo enthousiast over het resultaat, dat ze Femina hebben gevraagd ook andere projecten uit te voeren. De deelneemsters zijn heel blij met Femina. Een van de vrouwen zei: "Door Femina heb ik weer moed om door te gaan met mijn leven". Andere vrouwen hebben zich als cursist of als vrijwilligster verbonden aan Femina. Voor meer informatie zie www.stichtingfemina.com Midden maart begint de stichting Femina een pilotproject in drie verschillende AZC’s en bij succes zal het programma van Femina onlosmakelijk deel uitmaken van het pré-inburgeringsprogramma in alle landelijke AZC’s.

Kenniscentrum Pharos

Kenniscentrum Pharos heeft een overzicht gemaakt van alle veelbelovende interventies om de mentale veerkracht en psychische gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders te verbeteren. Stichting Femina wordt expliciet genoemd als veelbelovend. Het COA, Arts en Zorg, vanaf 2018 de nieuwe aanbieder van huisartsenzorg en inkoop GGZ voor asielzoekers, gemeenten, GGD’en en andere (zorg)partijen kunnen dit overzicht gebruiken.

Vrouwenavond

Kom de Internationale Vrouwendag en het tweejarig bestaan van Stichting Femina vieren, trek je mooiste kleren aan en kom eten en dansen op muziek uit alle culturen! Feestavond Stichting Femina Van 19:00 tot 21:00 uur Buurthuis De Wende , Goudlaan 555 Groningen

Auteur

kvanderweide