1e fase Gebiedsaanpak Landschap Gorecht succes!

ONNEN

Wethouder Mathilde Stiekema van de gemeente Haren, directeur Jacqueline de Milliano van Landschapsbeheer en de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen brachten woensdag 7 maart een werkbezoek aan de Landschapsploeg in de gemeente Haren.

In het project Gebiedsaanpak Landschap Gorecht werken Landschapsbeheer, de gemeente Haren, ANV Stad en Ommeland, de provincie en de natuurbeheerders samen aan een duurzaam beheer van het landschap. Het beheer van de houtwallen, meidoornhagen, poelen en dobben in het gebied wordt uitgevoerd door werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en bewoners onder begeleiding van Landschapsbeheer.

Werkbezoek

Bij de start van het werkbezoek in de Appelbergen werd door Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer, kort teruggekeken op de succesvolle eerste fase van het project. Wethouder Mathilde Stiekema sprak haar waardering uit voor het brede draagvlak van het project en bedankte namens de gemeente Haren de medewerkers van de veldploeg en de vele vrijwilligers voor hun inzet voor het landschap. Ook de heer Anco Hoogerwerf, gaf namens gedeputeerde Staghouwer aan dat de provincie blij is met het goede verloop van het project. Het grote aantal betrokkenen van bewoners, werkzoekenden, professionals, vrijwilligers tot scholieren geeft hem vertrouwen dat deze werkwijze leidt een duurzaam en betaalbaar beheer van het landschap ook na afloop van het project.

De handen uit de mouwen

De medewerkers van de afdeling Landelijk Gebied en Water staken vervolgens de handen uit de mouwen. Meer dan 40 mensen gingen enthousiast aan de slag om boomopslag weg te zagen bij twee dobben aan de rand van de Appelbergen en een houtsingel te snoeien. Na een wat mistige start werd het een prachtige dag waarop volop werd genoten van de mooie omgeving en het fraaie weer, maar ook hard werd gewerkt. Hartelijk dank hiervoor!

Resultaten

Sinds de start van het project begin 2017 is er veel werk verricht: Er zijn al meer dan 20 km houtwallen en singels gesnoeid en elk jaar wordt bijna 10 km meidoornhaag in het landschap geknipt. Ook zijn er veel poelen en dobben opgeknapt. Niet alleen de Landschapsploeg maar ook veel bewoners, vrijwilligers en leerlingen van scholen helpen mee met het knotten van wilgen, het snoeien van de houtwallen en het opknappen van poelen, dobben en bos- en natuurterreinen. Een ander mooi resultaat van het project is dat verschillende werkzoekenden, die in de Landschapsploeg scholing en werkervaring hebben opgedaan, zijn doorgestroomd naar een reguliere baan in het groen. De 1e fase van het project is daarmee in meerdere opzichten een succes te noemen.

Blik naar de toekomst

De aanpak biedt voordelen voor alle betrokken partijen. Zo wordt het bijzondere landschap van Gorecht duurzaam in stand gehouden. Ook wisselen de beheerders in het landschap kennis en informatie uit en stemmen hun beheer op elkaar af. Daarnaast kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scholing en werkervaring opdoen, waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Tenslotte hebben de burgers van Haren de kans om mee te werken aan- en invloed uit te oefenen op het verfraaien van het gebied waar ze straks zelf van kunnen genieten.

Meehelpen?

Vrijwilligers en bewoners die willen meehelpen aan het beheer van het landschap, of anderszins een bijdrage willen leveren aan het project zijn van harte welkom. Ze kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Groningen: 050-5345199. Het pilotproject Gebiedsaanpak landschap Gorecht wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Haren, Stichting Gebiedsfonds Drentsche AA, Comité Regio Groningen Haren en eigenaren.

Auteur

kvanderweide