MUSIC4ALL rocks!

HAREN

Vanaf begin januari zijn de talenten van MUSIC4ALL alweer druk aan het oefenen voor de grande finale op 20 april in het Prins Claus Conservatorium. Maar eerst is er het tussenoptreden voor de bewoners van Beatrixoord op 20 maart. Is iedereen er klaar voor? Bestuursleden Martine Slager en Dirk Dijkstra vertellen enthousiast over deze drukke periode.

Elke vrijdagmiddag wordt er na schooltijd al wekenlang getrouw gerepeteerd in het muzieklokaal van het Harens Lyceum aan de Kerklaan. Oud-rector Dirk Dijkstra noemt het nog altijd het Zernike, hij en oud-docente Nederlands Martine Slager zijn dan ook echte Zernikianen. Dirk heeft zelfs ook als leerling op het Zernike gezeten. Beiden voelen heel veel binding met de school. Martine: “We vragen ook wel wat hoor, we hebben de muziekdocenten van het Zernike echt nodig. Het is ook prachtig dat MUSIC4ALL zit ingebed in het curriculum ‘Jong Talent Muziek’. Ook zijn we nergens zonder het conservatorium, maar liefst acht studenten begeleiden onze talenten. Wij zijn afhankelijk van sponsoren en draaien volledig op vrijwilligers. Dirk Dijkstra en Martine Slager benadrukken hun dankbaarheid hiervoor. Martine Slager: “Zonder vrijwilligers zijn we nergens!” Bij MUSIC4ALL maken de talenten (jongeren met en zonder een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking) samen muziek. Dirk Dijkstra: “Muziek is heel erg belangrijk voor mensen met een beperking. Zingen gaat vaak makkelijker dan praten, wat meer een beroep doet op de cognitieve capaciteiten. Het geeft alle deelnemers heel veel energie!” MUSIC4ALL wordt gevormd door acht studenten van het conservatorium, zeven leerlingen van het Maartens, 18 leerlingen van het Harens Lyceum en 14 talenten. De talenten komen uit Haren en daarbuiten. Uit de hele provincie hebben ze er veel voor over om deel uit te maken van deze bijzondere muziekgroep. Er wordt gerepeteerd in drie groepen: band, koor en keyboardgroep. Uiteindelijk komen de drie groepen samen. Dirk: “Een van onze talenten is Wouter, hij heeft down en is autistisch. Hij kan niet met de groep meedoen, dat zijn teveel prikkels voor hem. Dus repeteert hij alleen met onze sitemaster Rolf Tjassens, met wie hij wel een klik heeft. Of hij uiteindelijk met de groep kan meedoen? Dat weet ik niet, maar hij maakt wel stapjes vooruit.” Dirk Dijkstra: “Tegenwoordig wordt er veel meer gevraagd van de begeleiding. Een student is al drie jaar bij ons en we zien dat ze een enorme ontwikkeling doormaakt.” Martine Slager: Binnenkort gaan we naar een congres in Amsterdam ‘Music Ability’ om te kijken hoe we ons kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van het laten beleven van muziek aan mensen met een talent”. Op 20 april staat de zesde uitvoering op het programma. Of iedereen klaar is voor deze grande finale? Dirk Dijkstra: “Het is spannend voor iedereen, het is een hele heterogene groep. Ik denk wel eens ‘joh joh komt dat wel goed?’, maar dan valt alles toch op zijn plaats tijdens de uitvoering!” Martine Slager: “Kom maar naar de uitvoering. Zien is beleven!” Wilt u een van de uitvoeringen bijwonen? Dat kan! Vanaf 24 maart zijn de kaarten (à 7.50 euro) voor de einduitvoering via de website van mUSIC4ALL verkrijgbaar, www.music4allharen.nl Wordt vervolgd. MUSIC4ALL rocks! krijgt een vervolgserie in het Harener Weekblad. Kirsten van der Weide

Auteur

kvanderweide