Stemmen in Haren op de 21ste

HAREN

Op 21 maart zijn er in Haren geen gemeenteraadsverkiezingen zoals in veel andere gemeenten. De reden hiervan is een mogelijke herindeling. Er vindt dan wel een raadgevend referendum plaats over de zogenaamde Sleepwet.

In alle gemeenten die op dit moment in een herindelingsprocedure zitten die voor 1 januari 2019 afgerond moet zijn, worden op 21 november gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Voor Haren is dat dan voor de nieuwe heringedeelde gemeente Groningen of voor een zelfstandig Haren.

Referendum Sleepwet

Op 21 maart 2018 vindt er in Nederland een raadgevend referendum plaats. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Zie voor meer informatie referendumcommissie. Kiesgerechtigde inwoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van Haren hebben 7 maart 2018 de stempas thuisgestuurd gekregen.

Auteur

kvanderweide