Van nationale bodemschat tot Groningse tragedie

HAREN

Journaliste Margriet Brandsma komt op dinsdag 10 april naar Haren om te spreken over het nationale hoofdpijndossier dat de gaswinning in Groningen is geworden. Zij en met haar twee collega’s, Heleen Ekker en Reinalda Start, verrichtten diepgaand onderzoek naar de belangen van de gaswinning, de grote ellende voor de gedupeerden en het negeren van de talrijke veiligheidsaspecten. Hun bevindingen legden ze vast in het boek ‘De Gaskolonie -van nationale bodemschat tot Groningse tragedie -’. Eind vorig jaar verscheen een derde, geactualiseerde druk met onder meer een interview met Freek de Jonge. Eind deze maand neemt de ministerraad een besluit over de gaswinning.

Margriet Brandsma spreekt op uitnodiging van de Culturele Raad Haren en het Nutsdepartement Groningen-Haren in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg 4 in Haren.

Het aardgas is altijd als een zegen voor ons land beschouwd. Maar is dat ook zo? In 1959 werd in de buurt van Slochteren aardgas gevonden. De winning ervan levert ons land en een aantal oliemaatschappijen sindsdien zeer veel geld op. Nederland draait op aardgas. Het gaswinningsgebied wordt intussen getroffen door aardbevingen, bodemdaling en schade aan huizen en andere gebouwen. Jarenlang is ontkend dat die aardbevingen iets met de gaswinningen te maken zouden hebben. De vraag is dus gerechtvaardigd: wat levert dat gas Groningen eigenlijk op?

De drie journalisten gingen op onderzoek uit en komen er al snel achter hoe gigantisch groot de belangen zijn die gepaard gaan met de gaswinning en hoe weinig rekening gehouden is met de veiligheid van de inwoners. Dat laatste kwam ondubbelzinnig naar buiten toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar bevindingen publiceerde. Groningen heeft als wingewest gediend, de bevolking heeft vooral de ellende op z'n bord gekregen.

Heleen Ekker en Reinalda Start werken voor NOS Journaal, Margriet Brandsma tot voor kort ook. Voor hun werk houden ze zich bezig met de problematiek rond de gaswinning en aardbevingen in Groningen.

Dinsdag 10 april 2018, 20.00 uur, Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren

Entree € 6.00, Aanmelden per mail via geboektinharen@gmail.com


Auteur

Redacteur