Annemiek Koremansprijs voor Yolanda van der Waart

HAREN

Aan Yolanda van der Waart, voorzitter van de cliëntenraad UMCG-Beatrixoord, is vrijdag 23 maart is de Annemiek Koremansprijs 2018 uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de medezeggenschap, waarbij ervaringsdeskundigheid en onderlinge solidariteit een belangrijke rol speelt.

De Annemiek Koremansprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt door de LSR, het landelijke steunpunt voor medezeggenschap, een koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden.

Yolanda van der Waart is door de cliëntenraad van het UMCG-Beatrixoord genomineerd. De voordracht werd door het bestuur van Beatrixoord van harte ondersteund. Onder haar leiding maakte de cliëntenraad een aanzienlijke professionaliseringsslag, waarbij het perspectief van de cliënt en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg steeds centraal stond. Ze laat geen opening onbenut om op te komen voor patiëntenrechten en doet dat met bovengemiddelde inzet.

De jury heeft om die reden besloten de prijs aan Yolanda van der Waart toe te kennen en roemt haar bijdrage aan de medezeggenschap van patiënten in de zorg.


Auteur

Redacteur