De staat van Haren | Piet Bouma

Haren

De wet van behoud van vergadertijd, omgedraaide rollen en onverwachte voorstellen om het politieke profiel op te poetsen. Zie hier een korte schets van de raadsvergadering van eind maart.

De agenda van de raad omvatte twee hamerstukken, de benoeming van een nieuw raadslid en wat vaste punten. Snel gefikst, zou je denken. Maar wie veel vergaderingen heeft meegemaakt in zijn leven kent ook de onverbiddelijke Wet van Behoud van Vergadertijd: een korte agenda geeft de ruimte om eindeloos door te praten over overbodige en/of niet geagendeerde onderwerpen. Waardoor de vergadering net zo lang duurt als bij een volle agenda. En dat is precies wat er gebeurde.

Maar laten we eerst even wat zaken op een rij zetten. Er wordt afscheid genomen van GVH-raadslid Esther Wiersma. Ze was een van de initiatiefnemers van Gezond Verstand Haren en zat acht jaar in de raad. Wiersma voerde vrijwel nooit het woord, maar nu bij haar afscheid vertelde ze openlijk over de microfoonvrees die ze in de begintijd had opgelopen. Na haar eerste publieke optreden voegde toenmalig burgemeester Mark Boumans haar toe dat ze haar tekst niet zo zou moeten oplezen. Dat voelde als een grote vernedering en daarna kwam het niet meer goed tussen Esther en de microfoon. Daardoor werd het toch een bijzonder afscheid. Oud-wethouder Mariska Sloot is haar vervangster tot 1 januari. Merkwaardig genoeg was er na de controle van de zogeheten ‘geloofsbrieven’ van Sloot bij de vertrouwelijke stemming één raadslid dat tegen haar benoeming stemde.

Bij de ingekomen stukken van de raad zit ook de informatie over het opzetten van samenwerking met Groningen Stad op het gebied van financiën, ter voorbereiding van de mogelijke herindeling. Waar de oppositie er in januari nog een groot nummer van maakte dat B en W was afgeweken van een ambtelijk advies om alvast te gaan deelnemen in een gezamenlijke werkgroep, bleef het nu oorverdovend stil over dit onderwerp. Groen Links en de VVD zagen er blijkbaar geen heil meer in dit vuurtje op te rakelen.

De Stichting De Rieshoek, die het pand van de voormalige obs De Rieshoek in Noordlaren wil gaan exploiteren, had succesvol gelobbyd bij de raad. De complete oppositie pleitte voor uitstel van de termijn waarop de stichting haar toekomstplan moet opleveren. Wethouder Stiekema is al lang blij dat er een aantal potentiële financiers lijkt te zijn gevonden en deed niet moeilijk over het opschuiven van de deadline met een paar maanden.

En toen was het tijd om de rollen om te draaien. Er was nog veel vergadertijd over en het een na het andere voorstel werd vanuit de raad op het college afgevuurd. De wethouders moesten reageren op kant-en-klare moties over uiteenlopende onderwerpen als: de informatievoorziening over gemeentelijke inkomensregelingen (bereikt de doelgroep niet en moet weer via ouderwetse folders en krantjes, volgens de oppositie) en de rentetarieven van de Gemeentelijke Kredietbank Assen waar Haren bij aangesloten is (veel te hoog, Gemeente zou deel rentekosten moeten overnemen). Beide moties worden na een overtuigend betoog van wethouder Verbeek ‘aangehouden’ door de oppositie. Dat is politiek jargon voor ‘ontdaan van zijn politieke lading - daar horen we nooit meer wat van’. Hetzelfde doet Stiekema met een motie die ervoor pleit dat de gemeente snel het vermeend achterstallig onderhoud bij de al genoemde Rieshoek aanpakt. Vakkundig omarmt ze de ‘intenties’ van de motie en hij wordt raadsbreed aangenomen. Dát was nu ook weer niet de bedoeling van de indieners. Wég kans op politieke profilering voor hoofd-indiener Hans Sietsma van Groen Links.

Tenslotte deed GVH nog een opzichtige poging om zich te profileren als groene, duurzame partij met een motie over het verplicht stimuleren van aardgasvrij bouwen. Het verhaal kwam nogal uit de lucht vallen en Verbeek bepleitte in zijn reactie met succes een meer realistische benadering. GVH wist het toen ook niet meer en trok de motie schielijk weer terug.

En toen mocht iedereen dan toch echt naar huis.


Auteur

Redacteur