Verlichting op de Dr. Ebelsweg

HAREN

De gemeente Haren gaat naar aanleiding van een proef een deel van de openbare verlichting verwijderen op de Dr. Ebelsweg. De resultaten van de proef tonen aan dat volgens de meerderheid van de bewoners en weggebruikers een deel van de verlichting verwijderd kan worden.

Vervangen of verwijderen?

De lichtmasten op de Dr. Ebelsweg zijn ongeveer 60 jaar oud en de armaturen ongeveer 35 jaar, daarmee zijn ze aan vervanging toe. Vervolgens ontstond de vraag: gaan wij de verlichting vervangen of kan deze deels worden verwijderd? Gedurende vier weken is de verlichting op delen van de Dr. Ebelsweg bij wijze van proef uitgeschakeld. Daarnaast hebben we een enquête op onze website geplaatst die weggebruikers en omwonenden konden invullen.

Uitkomsten enquête

De enquête is door omwonenden en weggebruikers 77 keer ingevuld. Een van de stellingen was o.a.: ‘De proef met het uitschakelen van de verlichting is geslaagd. De verlichting kan definitief worden verwijderd’. 57,1% was het eens met deze stelling.

Wat gaat de gemeente doen

Naar aanleiding van de enquête heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een deel van de verlichting op de Dr. Ebelsweg definitief te verwijderen. Het gaat daarbij om de rechte stukken van de rijbaan. De rotondes en de ingang naar het sportpark blijven verlicht. Op de parallelweg plaatsen wij een aantal lichtmasten, echter deze verbruiken aanzienlijk minder energie dan de huidige verlichting.

Besparing

Door de genoemde maatregelen kunnen wij ongeveer 11.000 kWh per jaar besparen, dat is ongeveer 2% ten opzichte van het totale verbruik van openbare verlichting.


Auteur

Redacteur