Leerlingen Harens Lyceum bezochten het gemeentehuis

Haren

Leerlingen van het Harens Lyceum (Technasium) bezochten 8 en 12 april het gemeentehuis waar zij uitleg kregen over shared space en fietsroute plus.

Verkeerswethouder Mathilde Stiekema legde het belang uit van beide projecten voor de gemeente. Beleidsambtenaar Arne Dijk gaf de leerlingen een inhoudelijke toelichting. Aan de hand van opdrachten gaan de leeringen met beide thema’s aan de slag en zij zullen hun bevindingen in groepjes presenteren.

Auteur

admin