Actiedag 17 Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, en herinneringscentra

GRONINGEN

'NIET WEGGOOIEN!’ is het motto van de gezamenlijke actie van 17 Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, en herinneringscentra. De actiedag vindt dit jaar op donderdag 3 mei van 12:00 – 15:00 plaats bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) te Cascadeplein 4 in Groningen.

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto's, documenten of een voorwerp. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op een voorbij tijdperk. Musea en erfgoedinstellingen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan en het publiek bewust maken van het belang dit materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren. Lang niet altijd wordt er aan gedacht dat dit voor een instelling of museum waardevol kan zijn.

Men wordt daarom van harte uitgenodigd om donderdag 3 mei tussen 12:00 en 15:00 uur langs te komen met spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Medewerkers van het OVCG zullen dan een toelichting geven en bekijken of het materiaal opgenomen kan worden in de collectie van het OVCG.