Meerderheid Tweede Kamer stemt voor fusie

HAREN - Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanmiddag besloten dat Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer.

Ronald van Raak (SP) vroeg, mede namens 50plus, SGP, PvdD en PVV uitstel aan omdat er zeer binnenkort een nieuw beleidskader herindelingen wordt voorgelegd aan de TK, waarmee mogelijk een ander oordeel over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer zou worden geveld. Dat verzoek werd gesteund door het Forum voor Democratie en door DENK, maar dat was niet voldoende. Van Raak zei dat hij een verzoek had namens SP, 50 plus, PVV, SGP, PvdD en... D66 Haren.

Daarna volgde een stemming over het amendement dat ingediend was door Henk Krol (50plus) en Ronald van Raak (SP) en dat beoogde Haren uit het wetsontwerp te halen. De stemming was: 91 tegen en 47 voor. Tegen waren: VVD, CDA, D66, CU, GL en PvdA. Voor: 50 plus, SP, PVV, FvD, PvdD en SGP.

Tenslotte werd er gestemd over het wetsvoorstel zelf. Voorstanders: VVD, CDA, D66, CU, GL, PvdA en DENK. Dus een ruime meerderheid. Niet alle kamerleden waren aanwezig. Bijzonder dat er telkens fractiebreed hetzelfde werd gestemd. De hele coalitie stemde voor.

Met dit besluit iwordt de kans dat Haren zelfstandig kan blijven steeds kleiner. De verwachting is dat de Eerste Kamer het oordeel van de Tweede Kamer overneemt. De Eerste Kamer beslist voor de zomervakantie of Haren, Groningen en Ten Boer vanaf 1 januari 2019 een nieuwe gemeente gaan vormen