Samenspel in Harense cultuur

Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: ‘Cultuur beleef je in Haren!’

De cultuur in Haren en dan vooral de organisatie van culturele evenementen in de Harense samenleving kan niet zonder onderlinge samenwerking. In de verschillende cultuurnota’s die in deze gemeente zijn verschenen, wordt het samenspel tussen de Culturele Raad Haren, de Bibliotheek Haren en het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) als onontbeerlijk benoemd. Het zijn de drie pijlers waarop de Harense cultuur steunt. Mocht de Eerste Kamer net als de Tweede meegaan in het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, dan zullen deze drie pijlers de eigen identiteit van de Harense cultuur ook onder Gronings bewind moeten waarborgen.

Zo, dat is er even uit. En dan nu terug naar de dagelijkse werkelijkheid. Ook daar speelt samenspel een belangrijke rol. Neem de muziekleerlingen van dat hierboven al genoemde CKC. In maart zijn ze van start gegaan met een cursus samenspel onder leiding van docent Gertie Bruns. Het zijn leerlingen die al een paar jaar muzieklessen op het CKC volgen en die nu met elkaar proberen er in het Harense Kinderorkest een muzikaal geheel van te maken. Ze doen er orkestervaring op en in onderling overleg worden keuzes gemaakt voor de genres die ze gaan beoefenen: popmuziek, volksmuziek en ook klassieke muziek. De arrangementen worden speciaal voor dit gelegenheidsorkest geschreven. De jongelui hebben inmiddels zeven lessen achter de rug en op donderdag 26 april vormt de achtste en laatste les een openbare presentatie van hun kunnen. Niet alleen voor ouders en grootouders en andere familielieden, maar gewoon voor iedereen.