D66 Haren verbijstert over fusiebesluit

HAREN

De fractie van D66 is bijzonder teleurgesteld over het feit dat de Tweede Kamer deze week de voorgestelde fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer heeft goedgekeurd.

Dinsdag 17 april hebben de D66 fractie en wethouder Verbeek, samen met diverse leden en niet leden vanaf de publieke tribune het debat in de Tweede Kamer over het wetsontwerp gevolgd. Tot onze verbijstering gaven de woordvoerders van VVD, GL, CU en D66 er blijk van op basis van achterhaalde rapporten en achterhaalde financiële gegevens, aannames en pertinente onwaarheden blindelings de redenatie van de Provincie Groningen te herhalen. Ook de Minister werd in haar beantwoording niet gehinderd door recente feitenkennis en de informatie die aangedragen is o.a. door haar partijgenoten in Haren.

Het is verbijsterend dat Tweede Kamerleden en de Minister, die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van omstreden wetgeving, zich slechts op baseren op informatie van één belanghebbende partij, nl. die van de Provincie.

Het was voor de fractie van D66 nauwelijks een verrassing, maar wel een zeer bittere pil, dat bij de plenaire stemming afgelopen dinsdag het wetsontwerp werd aangenomen met 94 stemmen voor en 44 tegen. 12 Kamerleden waren niet aanwezig. Naar verwachting zal de Eerste Kamer half juli het wetsontwerp behandelen.

De fractie van D66 Haren heeft zich bezonnen op de ontstane situatie en ging in gesprek met de leden tijdens een extra AAV. Tot de uitspraak van de Eerste Kamer zal ingezet worden op een twee sporenbeleid. Spoor 1 betreft de uitvoering Beterr Haren dat gekoppeld is aan een zelfstandige toekomst, spoor 2 betreft de voorbereiding van de herindeling zonder dat er intussen onomkeerbare besluiten worden genomen. Ook de D66 afdeling Haren hanteert dit tweesporen beleid en gaat door met de voorbereidingen van de verkiezingen met een kandidatenlijst voor een zelfstandig Haren en er zijn tevens Harense kandidaten beschikbaar voor een gezamenlijke D66-lijst Haren-Groningen-Ten Boer.

De Harense D66 fractie blijft intact vanuit pragmatisme en vanuit een sterk gevoel van verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers. Ook het lokale afdelingsbestuur zal zich de komende periode blijven inzetten. De onvrede onder de leden van D66, die vaak verder gaat dan het onderwerp herindeling, heeft geleid tot opzeggingen van het lidmaatschap van de partij. Uiteraard is en blijft dat een individuele keuze en verantwoordelijkheid van partijgenoten.

Verontwaardiging en afkeuring over het optreden van de Haagse partijgenoten werden door de voltallige vergadering uitgesproken in een motie van afkeuring. Dat document wordt naar de fractie van D66 in TK en EK en naar het Landelijk Bestuur gestuurd.