Staat van Haren

Politieke rommelzolders

Het was één dag voor de fatale stemming die je wist dat zou komen. De gemeenteraad kwam eind april bij elkaar in het besef dat daags erna de Tweede Kamer definitief het pleit van de herindeling zou beslechten. Inmiddels weten we hoe dat afgelopen is: Fractie en minister van D66 hebben hun best gedaan om de grootst mogelijke frustratie bij de lokale partijgenoten te bewerkstelligen. Alle middenpartijen kozen voor de stadse belangen. En de raadsleden voelden dat uiteraard ook aankomen. Met het eind in zicht lijken de scherpste kantjes van de eerder zo felle politieke tegenstellingen eraf. Men gunt elkaar weer wat en er wordt door D66 een bedankje uitgedeeld aan de voorman van Groen Links, Hans Sietsma, voor het vele werk dat hij in gezamenlijke motie over gasloos bouwen heeft gestopt.

Met weer een vrijwel lege raadsagenda was er bovendien opnieuw volop gelegenheid voor alle fracties om hun eigen politieke zolder op te ruimen en Burgemeester en Wethouders te bevragen over de meest uiteenlopende actuele kwestie die hen na aan hart liggen. Vrijwel alle vragen waren trouwens voor wethouder Michiel Verbeek (D66). Kennelijk heeft hij tegenwoordig zo’n beetje alles in portefeuille en zou hij net zou makkelijk in zijn eentje de boel straks kunnen overdragen aan het bestuur van Stad.

Als er één samenbindend thema was in deze raadsvergadering, dan was het groen en duurzaam. De raad stelde een zogeheten Gebiedsvisie vast voor de ontwikkeling van zonneparken: waar mogen in de toekomst grootschalige (boven de 200 m2) zonnepaneel-installaties komen en waar niet? Er werden twee voorkeurslocaties aangewezen: het buitengebied bij de Mikkelhorst en de voormalige stortplaats aan de Grootslaan, net over het spoor. Groen Links en GVH drongen aan op meer differentiatie qua schaal, zodat er ook voldoende mogelijkheden zijn voor kleinschalige burgerinitiatieven die een energie-coöperatie willen opzetten. Verbeek onderschreef dat volkomen en daarmee kreeg hij de voltallige raad achter de gebiedsvisie. Een mooi politiek succes voor de wethouder en zijn vorig jaar aangetreden duurzaamheidscoördinator Yvette van Dijk!

Nog meer goed nieuws voor groen was er met het raadsbreed aannemen van de motie Gasloos: bij plannen voor nieuwbouwwijken (zoals DHE 1, tussen het Maartens College en de Kerklaan in Haren) zou uitsluitend nog gasloos moeten worden gebouwd.

En wat leverde de politieke voorjaarsschoonmaak van de fractiezolders verder op? Vragen waren er over de verhuizing van de Brinkschool (Verbeek kondigde een informatiebijeenkomst aan op 16 mei en gaf en passant aan dat de school toch voor nieuwbouw wil kiezen). Over het plan van de gemeente Tynaarlo om een P+R-terrein van maar liefs 500 plaatsen aan te leggen bij de afrit 37 (Eelde/Paterswolde) van de A 28 (Verbeek kondigde aan zeker in beroep te gaan, omdat Haren niet overtuigd is van de noodzaak van zo’n nieuwe, grote P+R zolang die bij Haren vaak helemaal niet vol is). Over de toekomst van het monumentale Waterleidinggebouw bij de Grootslaan (Verbeek meldt dat de horecabestemming van de baan is en dat een initiatief voor een ‘buurthuiskamer’ niet rendabel gemaakt kon worden en ook uit beeld is bij de nieuwe eigenaren van het pand). Over de communicatie met omwonenden van het Raadhuisplein, nu die Aldi-supermarkt er toch echt dreigt te komen (Verbeek zegt met tegenzin toe om een grotere groep uit te nodigen voor de info-avond). En tenslotte over een overvliegende drone in de buurt van Oosterweg op vrijdagavond (Burgemeester zegt alleen maar mogelijkheden te hebben dit te verbieden als het vliegverkeer er door wordt belemmerd….).

Over burgemeester Pieter van Veen gesproken. Voor hem kan het einde van de gemeente duidelijk niet snel genoeg komen. Hij memoreert bij aanvang van de vergadering met zichtbaar genoegen de stemming van de volgende dag in de Tweede Kamer. En lacht schamper als een raadslid bij een bepaald punt het over het beleid in het jaar 2019 heeft. Het is een pijnlijk beeld: onze burgemeester heeft de gemeente Haren al lang op de politieke rommelzolder achtergelaten en zou er het liefst niet meer naar omkijken.