Vraagtekens bestemmingsplan Haderaplein

HAREN

Omwonenden Molenweg West, Zuid zijde voelen zich gepasseerd bij de gang van zaken omtrent het bestemmingsplan Haderaplein en hebben middels een brief aan het college van B & W van de gemeente Haren hun ongenoegen geuit.

Het aangepaste plan voor de invulling van het Haderaplein is naar de Raad gestuurd, maar de omwonenden van de Molenweg hebben pas daarna een lijst met vragen ontvangen. De omwonenenden vinden dat het vertrouwen in het college om samen met de omwonenden tot een gedragen invulling van het plan te komen hiermee onderuit wordt gehaald. Door het bestemmingsplan al in te brengen bij de Raad, voordat de vragen en suggesties zijn onderzocht, voelen de bewoners zich niet serieus genomen.

De bewoners willen alsnog graag insprake in het bestemmingsplan.