Zes vragen aan Marjan Bachman, fractievoorzitter D66 Haren

HAREN

Dinsdag 8 mei was het duidingsdebat over de beslissing van de de Tweede Kamer om Haren bij Groningen te voegen. Het college, de coalitiepartijen D66, CDA en de andere oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben besloten volledig mee te werken aan de voorbereiding voor de herindeling met Groningen en Ten Boer. Gezond Verstand Haren stemde als enige partij tegen het voorstel van het college. Naar aanleiding van dit debat stelt de redactie 6 vragen aan fractievoorzitter D66 Haren, Marjan Bachman.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de fusie van Haren met Groningen en Ten Boer. Tot nu toe heeft D66 zich fel verzet tegen deze fusie. Nu gaat u voorbereidingen treffen. Wat heeft die ommezwaai bewerkstelligd?

Wij zijn natuurlijk bijzonder teleurgesteld door deze uitslag. Met ons hebben veel inwoners van Haren vurig gehoopt dat het anders zou lopen. Er is duidelijk sprake van een politiek besluit, waarbij argumenten naar believen werden aangepast, al dan niet verdraaid en gebaseerd op achterhaalde gegevens. Erger is dat er op deze manier over de lokale democratie heen gewalst is.

De kans dat de Eerste Kamer ook instemt met deze fusie is, mede gezien de stemverhouding in de Tweede Kamer (102:48) groot. Dat gegeven moeten we onder ogen zien en daarom vindt D66 dat we naar de inwoners van Haren toe de verantwoordelijkheid hebben om mee te werken aan de nodige voorbereidingen. Direct na 1 januari 2019 moet de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door kunnen gaan. De ambtenaren moeten ook een nieuwe plek krijgen. Dat is geen ommezwaai, maar een noodgedwongen pragmatische benadering.

Heeft u het verzet tegen de fusie helemaal opgegeven?

Natuurlijk niet. Reken er maar op dat wij bij de leden van de Eerste Kamer zullen aandringen op een rechtmatige en afgewogen behandeling van het fusievoorstel. De hoop op zelfstandigheid hebben wij nog niet opgegeven, maar die hoop heeft wel een knauw gekregen na het beschamende debat in de Tweede Kamer.

Hoe is dat streven naar zelfstandigheid te combineren met voorbereidingen treffen?

Dat is ook geen makkelijke. Maar we moeten pragmatisch en reëel zijn. Als we wachten op het finale besluit van de Eerste Kamer en niets doen aan voorbereiding dan zal dat voor de inwoners slecht uitpakken. Dat willen wij niet op ons geweten hebben.

U noemde tijdens het raadsdebat een lijstje met prioriteiten. Waar ging dat over?

D66 vindt dat er dit jaar nog een paar belangrijke onderwerpen zijn waar de Harense raad besluiten over moet nemen. Daarmee leggen we zaken vast die wij van belang vinden, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied.

Als de EK instemt, wat verandert er dan voor U?

Dan heeft D66 geen Harense fractie en geen afdeling meer. Dan houdt het voor ons op. Er zijn wel D66 mensen die kandidaat zijn voor de Groningse gemeenteraad.

Vieren we aan het eind van het jaar een feestje ter gelegenheid van het ontstaan van een nieuwe gemeente?

Ik denk dat er wel een speciaal moment moet zijn als het werkelijk herindelen wordt. Haren houdt dan op te bestaan als gemeente. Maar om nou te spreken van een feestje? Dat lijkt mij niet passen bij een gedwongen huwelijk.