Molen de Hoop zoekt bestuursleden en vrijwilligers

HAREN

De bijna 10 jaar geleden volledig gerestaureerde Molen de Hoop in het centrum van Haren wordt beheerd door een vrijwilligers stichting en draaiende gehouden door vrijwillige molenaars. Deze molenvrienden zijn nu naarstig op zoek naar een aantal vrijwilligers.

In het bestuur zijn er twee vacatures, te weten die van secretaris en contactpersoon met de molenaars. Het bestuur vergadert maximaal 6 keer per jaar 2 uur. Voor de secretaris bestaat het werk uit regulier secretarissenwerk. De contactpersoon moet het leuk vinden om af en toe op de zaterdag even langs de molen te gaan.

Daarnaast is de Stichting opzoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe eens te klussen op de molen, molengids willen worden of een opleiding tot vrijwillig molenaar willen volgen.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, Berend Hoekstra (tel 06-51892722 of b.hoekstra@leek.nl)