Open Onnervaart-project

ONNEN

Eind april verscheen de brochure Varen in de Provincie Groningen, met daarin het overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen voor de recreatievaart voor het nieuwe vaarseizoen 2018. Hoe graag had de Werkgroep Open Onnervaart daarin ook de gegevens over het in ere herstelde en geautomatiseerde sluisje tussen het Drentsche diep en de Onnervaart in de Zuidlaardermeer-route vermeld gezien. Maar helaas is die wens van Onnen nog niet gerealiseerd.

Start in 2009

In 2009 is de Werkgroep Open Onnervaart gestart met het ambitieuze plan Onnen weer een open vaarverbinding te geven met het Drentsche diep en daarmee een aansluiting op de vaarrecreatieroutes in Groningen, Drenthe en Friesland. In volgende jaren is hiervoor een gedegen plan ontwikkeld en is met direct betrokken partijen (het dorp Onnen, gemeente Haren, Waterschap Hunze en Aa’s en Het Groninger Landschap) gewerkt aan draagvlak.

Het project Open Onnervaart kwam in februari 2014 ook letterlijk op de kaart van de Gebiedsagenda Vitaal Centraal Groningen Wervend Water.

Ingehaald door de crisis

De crisis en mede daardoor ook het na de provinciale verkiezingen van 2015 gewijzigd provinciale beleid, verwoord in het Uitvoeringsplan Toerisme – Visie 2016-2019, maakten dat de kansen op financiering van ons plan sterk verminderden. Dat bleek ook uit de Quickscan naar financieringsmogelijkheden “De Onnervaart weer bevaarbaar” (december 2015), uitgevoerd door de Grontmij (thans Sweco) dankzij een bijdrage in het kader van het project Leve(n)de dorpen.

Op zoek naar nieuwe uitvoeringsmogelijkheden

In de daaropvolgende periode is de werkgroep gebleken dat het voor een kleine werkgroep van vrijwilligers niet eenvoudig is de goede wegen te vinden om in de gegeven situatie het project (of delen daarvan) verder te brengen. Omdat de werkgroep het echter jammer vindt dat het plan in de vergetelheid raakt, heeft zij in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen het plan afgelopen jaar geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken.

De werkgroep hoopt voor het Open Onnervaart-project, als particulier initiatief, weer interesse te wekken en suggesties te krijgen hoe dit bijvoorbeeld onderdeel zou kunnen zijn of worden van een groter project in onze regio en/of voor financieringsmogelijkheden.