Buurkracht Oosterhaar

HAREN

In Oosterhaar valt nog veel energiewinst te halen, bijvoorbeeld met isolatie en eigen opwek. Om daar met zo veel mogelijk buurtgenoten werk van te maken, heeft een groep bewoners een buurtteam gevormd dat hierin het voortouw wil nemen. Op 26 mei presenteren zij zichzelf als Buurkrachtteam tijdens de Braderie in Oosterhaar in de omgeving van het buurthuis. Bezoekers zijn van harte uitgenodigd bij hun stand, en kunnen zich zelfs direct aanmelden voor de gezamenlijke inkoop van isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Het buurtteam bestaat uit Bill Morris, Anco de Vries, Arnold 't Hart, Henk Ferwerda, Henk Visser, Johan Verstappen, Lammert Vrieling en Sytse Berkepas. Allemaal buurtgenoten die zich hard willen maken voor een duurzaam Haren, te beginnen met hun eigen buurt.

Bill: “Het onderwerp energie leeft in deze omgeving. Toen wij aan het eind van de winter een warmtebeeldcamera tot onze beschikking hadden waarmee we warmtelekken in woningen zichtbaar konden maken, was de belangstelling voor die warmtebeelden enorm. Daarop was ook goed te zien dat we in Oosterhaar nog veel gas terug kunnen nemen. En als huishoudens daarin samen optrekken, levert dat al snel financiële voordelen op.”

Het Buurkrachtteam uit Oosterhaar heeft alvast een gerenommeerd isolatiebedrijf uit Groningen benaderd om een aanbieding te doen aan de hand van een voorbeeldwoning in de wijk. Tijdens de braderie geven de leden hier graag tekst en uitleg over bij hun informatiestand. Buurkracht trekt samen op met het Energieloket van de gemeente, dat aanbiedingen voor bewoners in petto heeft voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.