Klooster Yesse en haar Mariakapel in Kropswolde

HAREN/KROPSWOLDE

Het cisterciënzer nonnenklooster Yesse in Haren had een kloosterboerderij in Kropswolde waar lekenbroeders turf wonnen. Bij die uithof bouwden de lekenbroeders een eigen kapel, gewijd aan Maria. De afstand tussen het klooster en hun boerderij was te groot om dagelijks de mis in Yesse bij te wonen.

Op donderdagochtend 31 mei zal cultuurwethouder Erik Drenth van de nieuwe gemeente Midden-Groningen een informatiebordje onthullen aan de Burgemeester van Roijenstraat ter hoogte van de eerste kom in Kropswolde.

Het bordje verwijst naar de vroegere kapel, waar volgens overlevering rond 1420 een Mariawonder had plaatsgevonden. Die kapel stond in de landerijen tegenover de molen in Kropswolde. In de 15de eeuw bezochten de Kropswolders vanwege dat wonder liever de mis in deze kapel, dan de mis in hun eigen parochiekerk. De toenmalige dorpspastoor zag zijn inkomsten danig teruglopen en deed zijn beklag. Er volgde een rechtszaak waarbij overeengekomen werd dat het klooster Yesse elk halfjaar vier Groninger Guldens aan de pastoor moest betalen. Een Groninger Gulden in deze jaren was goed voor acht schapen!

De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, die ook verantwoordelijk is voor het plaatsen van het informatiebordje, schenkt tegenwoordig jaarlijks acht harde Euro’s aan de beheercommissie van de huidige dorpskerk.