Burgemeestersruil

HAREN/APPINGEDAM

Het is inmiddels de derde editie van deze burgemeestersruil in de provincie Groningen.

In elkaars keuken kijken

De burgemeestersruil is in 2017 ontstaan vanuit de constatering dat alle gemeenten in onze provincie veelal een eigen economisch beleid hebben en daardoor bepaalde kan-sen voor de noordelijke economie onbenut laten. Door in elkaars keuken te kijken, kan gerichte samenwerking ontstaan en mogelijk zelfs gezamenlijke investeringen in infra-structuur, kennis en energie. Beide burgemeesters hebben te maken met complexe opgaven. Deze burgemeestersruil kan ook worden benut om van elkaar te leren.

Programma van de derde editie

De burgemeesters volgden tijdens de ruil deels een soortgelijk programma. De burge-meesters namen het reguliere werk van elkaar over. Zo zaten beide burgemeesters de collegevergadering voor.

Daarnaast was, in zowel in Appingedam als Haren, aandacht voor lokaal ondernemerschap. De ervaringen en kennis over het versterken van de lokale economie kwamen aan bod. In Appingedam was aandacht voor de versterkingsopgave van de wijk Opwierde-Zuid.

De relatie tussen inwoner en lokale overheid kwam aan bod in Haren onder de noemer van de organisatieontwikkeling. Ook het onderwerp herindeling en de voorbereiding daarop kwamen aan bod.

Burgemeestersruil een idee van bruisend talent

De burgemeestersruil komt voort uit de provinciale leergang ‘Taaie thema’s en duivelse dilemma’s in het openbaar bestuur’ die wordt georganiseerd door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en bureau Berenschot. Aan deze leergang doen zittende raadsleden, ervaren bestuurders en topambtenaren mee, maar ook jonge bruisende talenten: raads- en collegeleden en ambtelijke high potentials tot en met 35 jaar. Tijdens de leergang zijn opgaven voor de noordelijke regio aan de orde die om grens-overschrijdende oplossingen vragen, zoals krimp, digitalisering, de omgevingsvisie en economische vital iteit.

De burgemeestersruil komt uit de koker van de bruisende talenten. Wijlen burgemeester Smit (gemeente Oldambt) en burgemeester Wiersma (gemeente De Marne) omarmden dat idee meteen en ruilden als eerste in de zomer van 2017. Burgemeester Van der Tuuk (gemeente Grootegast) en voormalig burgemeester Kompier van de reeds heringedeelde gemeente Vlagtwedde gaven hieraan een vervolg in november 2017.