De interviewestafette

HAREN

Morris woont met zijn vrouw Jeanet in een woning met rijk beboste voortuin aan de Boterbloemweg in Oosterhaar.

Van Birmingham naar Haren

“Ik ben in 1946 geboren in Birmingham, het gezin bestond uit pa en ma en ik heb een drie jaar jongere broer. Ik ben niet kerkelijk opgevoed maar ging wel naar de Sunday School. Dat was denk ik meer dat mijn ouders even van mij af waren (glimlach). Mijn vader was storekeeper, beheerder van een magazijn, monteur van bussen en trams. Misschien heb ik daardoor wel mijn belangstelling voor vooral stoomtreinen ontwikkeld. Van mijn elfde tot mijn zeventiende ben ik naar een technische school gegaan en daarna heb ik een werk-leerbedrijfsopleiding (avondschool/dagopleiding) gevolgd bij een fabriek in Birmingham. Na vier jaar als calculator bij een bedrijf te hebben gewerkt, wilde ik weg. Om mijzelf tot een besluit te dwingen, heb ik al mijn uren opgenomen en ben ik op vakantie gegaan naar het dichtstbijzijnde land: Nederland. Dat was in het voorjaar van 1973 – het was toen best koud. Ik ben toen langs jeugdherbergen getrokken – ook nog even in Duitsland maar daar was het regime in de jeugdherbergen te streng. Op de boot terug naar Engeland heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. In 1974 zijn we in Rotterdam, daar woonde ze, gaan samenwonen. Daarna zijn we nog naar Rotterdam-Zuid en Schiedam verhuisd. In 1980 zijn onze tweelingdochters geboren en in 1983 zijn we voor de kinderen naar Beijum verhuisd. Een collega zei dat je daar voor niet veel geld een huurwoning met drie slaapkamers kon krijgen. We verhuisden van een bovenwoning naar een soort paradijs met frisse lucht. Beijum was in eerste opzet mooi met veel groen, later zijn er stukken gekomen met veel huizen dicht op elkaar. In 1985 is mijn zoon geboren maar in 1986 ben ik van mijn eerste vrouw gescheiden. Een jaar later heb ik Jeanet ontmoet en we hebben 23 jaar een latrelatie gehad. In 2011 zijn we getrouwd en ben ik naar Haren verhuisd.”

Van elektromonteur tot elektrotechnisch/werktuigbouwkundig tekenaar

“Mijn eerste vaste baan heb ik in Rotterdam gehad. In 1980 heb ik mijn baan opgezegd en ben ik voor mijn kinderen gaan zorgen. Een jaar later ben ik in Den Haag aan een opleiding tot elektromonteur begonnen. De opleiding heb ik, na de verhuizing, in Groningen afgemaakt en heb ik werk als elektrotechnisch tekenaar gevonden. Vanaf 1985 heb ik als tekenaar via uitzendbureaus gewerkt en daarna ook op detacheringsbasis. Heel soms zat ik even in de WW maar dan werd het ineens druk in de bouw en werd er weer ‘een blik uitzendkrachten opengetrokken’ maar meestal sloten de projecten op elkaar aan. In 2009 had ik mijn laatste baan en in 2011 ben ik met pensioen gegaan. Op dat moment kreeg ik alle tijd voor mijn vrijwilligerswerk. In 1978 ben ik al lid geworden van de ENWB (Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijdersbond) afdeling Waterweg-Noord en nu ben ik ook weer actief voor de afdeling Haren. In 1984 ben ik met vrijwilligerswerk begonnen bij de Groenwinkel Groningen en Beijum Gifvrij, later Milieugroep Beijum. Vrij snel daarna ben ik ook actief lid geworden van Milieudefensie Groningen en zo’n tien jaar geleden van Transition Town Groningen. In 2011 is Transition Town Haren opgericht en in 2013 is het Repair Café in Haren gestart, in eerste instantie in de Mikkelhorst en vanaf 2017 in de Mellenshorst. Transition Town is in 2006 in Devon opgericht door Rob Hopkins om de zelfvoorziening te vergroten om de potentiële effecten van peak oil te verminderen. In dit kader organiseren we onder andere zonne-energie-informatiemarkten, een cursus voor het schoon en efficiënt stoken met hout, een kippencursus en een compost cursus . Verder wordt de transitie van fossiele energie naar bijvoorbeeld geothermie steeds belangrijker. De ontwikkelingen met warmte-koudeopslag in plaats van gasaansluitingen, zoals hier op het Anjerplein, zijn goede ontwikkelingen. In het kader van lokale transitie hebben we dit jaar met een aantal mensen Buurkracht Oosterhaar opgericht. Op zaterdag 26 mei hebben we ons op de braderie in Oosterhaar voor het eerst gepresenteerd aan het publiek.”

Herindeling

“Eerst stond ik er neutraal tegenover maar na het referendum is dat veranderd. Een duidelijke meerderheid heeft toen tegen gestemd. Daarom vind ik het besluit zeer ondemocratisch en een besluit dat buiten onze wil is genomen.”

Volgende geïnterviewde

“Ik geef het interviewstokje door aan Wout Veldstra.”