Column De Staat van Haren | Piet Bouma

Groen en vertrouwen. Ofwel: vooruitkijken naar een gedwongen huwelijk

Het einde van de gemeente Haren zit er aan te komen. Aan alles merk je dat politiek Haren zich voorbereidt op het huwelijk met de stedelijke bestuurders. Met uitzondering van Gezond Verstand Haren dan. Die fractie weet van geen wijken en blijft tot haar laatste snik op de barricaden, strijdend tegen de onvermijdelijke onderbrenging van Haren in één huis met Stad. Een ieder kijkt op zijn eigen wijze vooruit naar dit gedwongen huwelijk.

Bij het eerste agendapunt, over het regionaal woonprogramma Regio Groningen-Assen, vielen de zorgen over het groen uiteindelijk mee. Het ging natuurlijk vooral over het behoud van de Groene Long tussen Haren en Groningen. Kunnen we daar gerust op zijn, ook bij het grote aantal nieuwe woningen dat volgens de Regio de komende jaren in Tynaarlo en Haren komt? Wethouder Verbeek kon de raad gerust stellen: het grootste deel betreft vervanging van bestaande bouw. De echte uitbreiding komt in reeds geplande wijken als DHE1 (tussen Kerklaan en Maartens College) en in Eelderwolde (gemeente Tynaarlo). Tegelijkertijd waarschuwde Verbeek ook dat je niet eindeloos over je bestuurlijke graf heen kunt regeren. De gemeenteraad van Groningen kan immers over een paar jaar maar zo terugkomen op de belofte om het gebied tussen Groningen en Haren tot tenminste 2040 groen te houden. Dat leek me een terechte waarschuwing. Zeker als je minister Ollongren (óók D66) hoort pleiten voor juist méér woningen aan de randen van de stad.

Bescherming van het groen stond ook centraal in het initiatiefvoorstel van Groen Links om voortaan altijd vooraf ordentelijk onderzoek te doen naar de effecten van ruimtelijke plannen op het aanwezige groen. Zo’n verplichte “boomeffectrapportage” moet meer prioriteit geven aan groenbehoud bij een ruimtelijke ingreep. GL-voorman Hans Sietsma erkende dat dit nieuwe beleid nog maar zes maanden te gaan zou hebben. “Beschouw het vooral als een signaal dat we het groen hier echt heel belangrijk vinden”. Hoe overtuigd hij ook is van de fusie met Groningen, Sietsma was er toch niet gerust op dat het groenbeheer straks bij de nieuwe partner in goede handen is. Door de “stedelijke blik” wordt er daar toch wat anders tegen aan gekeken, moest hij toegeven aan GVH. Dat overigens net als alle andere fracties vóór het voorstel stemde. Een mooi politiek succesje voor Groen Links.

Het college van B en W had voor de raad een lijstje gemaakt van onderwerpen die nog behandeld kunnen worden tot 1 januari. Veel staat er niet meer op. Belangwekkende dossiers als de toekomst van De Rieshoek in Noordlaren, het Clockhuys in Haren en het bestemmingsplan buitengebied zijn al niet meer op de planningslijst te vinden en gaan dus over naar de nieuwe gemeente. Alleen op het laatste onderwerp maakte de raad een vuist: men wil het bestemmingsplan voor het buitengebied (alles buiten de bebouwde kom) nog dit najaar bespreken. Ook hier speelt een gebrek aan vertrouwen de hoofdrol. Wat we nog kúnnen vastleggen over het groene gebied in onze gemeente, dat wíllen we ook vastleggen, is nu het adagium.

Tenslotte ging het nog over de Bestuursovereenkomst, die Groningen en Ten Boer vorig jaar afsloten zonder dat Haren destijds een inbreng heeft willen doen. Verbeek kwam lijnrecht tegenover zijn eigen D66-fractie te staan toen hij zei dat de overeenkomst de “basis voor verdere verfijning en precisering” is. Bestuurlijke ruimte voor grote wijzigingen zag hij feitelijk niet. Dat was tegen het zere been van woordvoerder Wil Legemaat. Ze kwam nog met een uitgebreid wensenlijstje en kwalificeerde dit als “geen goed begin van een gedwongen huwelijk”. Toen Verbeek herhaalde dat datgene wat er nu ligt “uitgangspunt is voor het vervolg” riep Legemaat uit: “Dit is niet bevorderlijk voor mijn vertrouwen in de nieuwe samenwerking”. Waarna D66, CDA en GVH expliciet lieten aantekenen dat ze nog niet instemmen met de tekst van de bestuursovereenkomst. En dat is een raadsmeerderheid. Wordt vervolgd dus…