Visser kandidaat ge-

HAREN

Harener Menno heeft zicht kandidaat gesteld voor D66 in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Visser is 8 jaar fractievoorzitter geweest voor D66 in de gemeenteraad van Haren.

Hoewel de gemeentelijke herindeling nog niet door de Eerste Kamer is, zijn al wel de voorbereidingen gestart voor de verkiezingen. Visser: "Enkele jaren geleden heb ik gezegd dat ik kandidaat zou zijn voor Groningen als het tot een fusie komt. Nu het bijna zo ver is, voeg ik de daad bij het woord." Visser wil in de Groningse gemeenteraad o.a. opkomen voor de belangen van de inwoners van Haren zoals behoud van het groene en open karakter en het in stand houden van voorzieningen. Visser is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Oldambt als beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid. In het verleden is hij afdelingshoofd geweest bij de Milieudienst van de gemeente Groningen.

Een van zijn huidige nevenfuncties is het secretariaat van Duurzaam Haren.