Yesse: een plek vol reuring | Update

HAREN

 

 

Tegen de tijd dat aanstaande zaterdag 10 juni het eerstvolgende Open Huis bij Yesse plaatsgrijpt, zijn de verschillende werkputten weer netjes toegedekt. De eerstejaars archeologiestudenten die hun eerste praktijkervaring op het voormalige kloosterterrein mochten opdoen, zijn na vier weken weer vertrokken. Maar opnieuw vonden ze resten van een voorbij kloosterleven en ook kwamen ze aanwijzingen tegen uit een tijd van voor dat er in Essen een cisterciënzer nonnenklooster stond. Hun coördinator en leermeester Stijn Arnoldussen vertelde er kortgeleden in het veld nog over. Tientallen belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Door al dat graafwerk (volgend jaar komen ze weer) krijgt het laatmiddeleeuwse kloostercomplex steeds meer contouren. Mee aan de hand van hoe een gemiddeld cisterciënzer klooster in elkaar stak, heeft de vakgroep archeologie eerste, voorzichtige schetsen gemaakt van de situatie in Essen. Schetsen om je over te verwonderen: was het complex echt zo groot?

 

Aanstaande zaterdag komen al die aspecten van het Harense kloosterleven in verhalen weer boven de grond. Actuele vondsten worden getoond en na de verhalen (en een kopje koffie of thee met een kloostermopje) kunnen de belangstellenden ook nog een wandeling over het voormalige kloosterterrein maken.

 

Had het ‘klooster’ u trouwens al bericht over zijn uithof voor turfwinnende lekenbroeders in Kropswolde en hun behoefte aan een eigen kapel, omdat de dagelijkse tocht van Kropswolde naar Yesse en weerom teveel tijd vergde? Aan de Burgemeester van Roijenstraat in Kropswolde hangt inmiddels een naar informatie verwijzend bordje dat vorige week onthuld werd door wethouder Drenth van buurgemeente Midden-Groningen.

 

En oh ja: Later deze maand, op woensdagmiddag 27 juni, mag de jeugd zelf met een schepje op zoek naar de kloostergeschiedenis. Er ligt voor hen het archeologisch onderzoeksveld – het Sickingeveld – op het kloosterterrein te wachten. Kijk even op de site. Aan reuring ontbreekt het niet te Yesse!

Update:

Open Huis Klooster Yesse

Zaterdag 9, juni 2018, 14.00-16.00 uur

Essen 7, Haren

€ 3,00

www.kloosteryesse.nl