Vraagtekens over transferium langs A28 bij De Punt

DE PUNT

De provincie Drenthe wil een transferium aanleggen vlakbij een toeristisch kroonjuweel, het beekdal van de Drentse Aa. De noodzaak ontbreekt en het nut is twijfelachtig, stelt Eric van der Bilt, voormalig directeur van de Stichting Het Drentse Landschap, in ‘Opinie: Dure en nutteloze parkeerplaatsen bij unieke natuur’ in het Dagblad van het Noorden.

Twaalf miljoen euro, oftewel 33 duizend euro per parkeerplaats, dat zijn de kosten van een twijfelachtig en kostbaar project. Het nu in het Voorontwerp Bestemmingsplan bij de gemeente Tynaarloo ter visie liggende plan behelst de aanleg van 365 parkeerplaatsen met twee rotondes en bijbehorende verlengde op- en afritten. De provincie Drenthe spreekt van een ideale plek voor een ov-knooppunt, maar de vraag is voor wie, vraagt Eric van der Bilt zich af.