Goede financiële basis voor de toekomst

HAREN

In het kader van het verbeterprogramma Beterrr Haren is in 2016 besloten tot aanscherping van het financieel beleid en heldere financiële doelen. De focus werd daarbij gelegd op de versterking van de algemene reserve en de verhoging van de solvabiliteitratio tot 30% aan het einde van 2023.

Dit financieel beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. De jaarrekening 2017 kent een voordelig saldo van 2,4 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 16,7%. Een goed resultaat, want in de begroting 2017 werd uitgegaan van een positief saldo van

1,8 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 16,4%. Daarmee zijn de financiële doelen gehaald en ligt de gemeente Haren op schema voor wat betreft het bereiken van haar toekomstige doelen.

Uit de Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectiefnota 2019 blijkt dat deze trend zich in 2018 en verder doorzet.